Sekundarni emocionalni poremećaj

Sekundarni emocionalni poremećaj

Ljudi su sposobni da misle o svetu i drugima ali su takođe sposobni da misle o sebi, svojim mislima i osećanjima i ponašanjima. Ljudi su refleksivna, introspektivna bića, bića sklona samoposmatranju i samoprocenjivanju. U isto vreme ljudi su pristrasna bića, mi stalno...
Depresija kao začarani krug

Depresija kao začarani krug

Osobe sklone deprisivnosti su osobe koje su sklone crno-belom (polarizovanom mišljenju), pesimističkoj proceni budućnosti i preteranom generalizovanju (uopštavanju). Osobe sklone depresiji selektivno obrađuju informacije o sebi, izdvajaju, obraćaju pažnju i...