Profil ličnosti osoba koje pate od paničnih napada ili anksioznosti
Emocionalni problemi

Profil ličnosti osoba koje pate od paničnih napada ili anksioznosti

Svaka dvadeseta osoba u SAD-u (5% populacije) pati od anksioznosti ili paničnih napada. Podaci o tome koliko procenata ljudi pati od ovog problema u našoj zemlji ne postoje, jer su takva istraživanja veoma skupa za izvođenje (Epidemiološka istraživanja). Jedno je sigurno, a to je da su ratovi (pre svega bombardovanje) doveli do porasta javljanja ovog […]