Emocionalni problemi

Anoreksija-kako i zašto?

Šta je anoreksija? Anoreksija (anorexia nervosa) je poremećaj koji karakteriše namerni gubitak telesne težine. Osoba sama izaziva i održava smanjenu težinu. Kao najznačajniji dijagnostički kriterijum za ovu bolest uzima se smanjenje telesne težine za 15% ispod očekivane za taj uzrast, pol i visinu. Osobe koje pate od ovog poremećaja imaju ,,iskrivljenu“ sliku o sopstvenom telu. […]