perfekcionizam
Emocionalni problemi

Perfekcionizam

Perfekcionizam je neralistična težnja osobe da bude savršena. U osnovi perfekcionizma je iracionalani, apsolutistički zahtev prema sebi da se bude savršen/na, ako ne u svim onda bar u nekim za osobu važnim sferama života. Ova vrsta problema spada u anksiozne probleme. Osobe sklone perfekcionizmu su hronično opterećene svojim učincima, svojim ponašanjem, izgledom i sl. Oni […]