Ljudi koji žive u zapadnoj kulturi su zavisni od preteranog razmišljanja. Razvili su naviku da stalno o nečemu misle, sve analiziraju i traže skrivena značenja. Ovakva vrsta analitičkog mišljenja je korisna kada se bavite biznisom, pravite neki plan ili strategiju rada, procenjujete rizik za investiranje i sl. Problem nastaje kada ljudi primene ovakav način razmišljanja na vlastiti self. Tada počinju da sebe evaluiraju, stalno se preispituju i pronalaze negativne aspekte vlastite slike o sebi. Osoba koja razmišlja o sebi kao osobi tretira sebe kao objekat i distancira se od sebe i svojih doživljaja. Takva vrsta disocijacije može postati problematična jer osoba postaje previše analitična a premalo obraća pažnju na ono što autentično oseća i želi. Ta podvojenost vodi stvaranju unutrašnjeg konflikta i anksioznosti. Samoposmatranje je štetna navika. Samoposmatranje stvara i održava anksioznost i ruminaciju.

Postoje momenti kada je mnogo bolje da ne razmišljate o niočemu i svoju pažnju usmerite na sadašnji ternutak i ono što trenutno osećate, šta god to bilo. Na taj način dolazite u kontakt sa sobom, sa onim što vi zaista jeste a ne sa onim što vi mislite da jeste. Kada dođete u kontakt sa isitinskim selfom, onim delom vas koji oseća i koji živi u sadašnjem trenutku u stanju ste da bude srećni i spokojni. Sreća i spokoj postaće deo vaše svakodnevnice ako se budete držali ove nove navike.

 Sreća i radost življenja nisu stvar vaših uspeha i pozitivnih dešavanja već pre stvar načina življenja i odnosa prema sebi. Smanjite preterano razmišljanje, naučite sebe da prestanete da razmišljate o sebi jer to je zaista štetna navika. Umesto da razmišljate o sebi prepusite se sadašnjem trenutku i onome što doživljavate sada, šta god to bilo. Ako trenutno ne doživljavate nikava osećanja i to je uredu. Povremeni momenti tišine prijaće vašem uzburkanom umu.

Vladimir Mišić

dipl. psiholog