Većina ljudi,
kada se pomene opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP), imaju u glavi sliku osobe koja prisilno iznova i iznova pere ruke ili slaže stvari u ormaru po određenoj boji ili OKP mešaju sa opsesivno-kompulzivnim karakterom. Zapravo, mnogi ljudi prisilne kompulzivne radnje vide kao glavni simptom ovog poremećaja. Iza kompulzivnih radnji uvek postoje opsesivne misli, osoba misli da će se zaraziti jer njene ruke nisu dovoljno čiste ili da će se nešto desiti njenim bližnjima ako ne uradi određenu radnju nekoliko puta. Opsesivne misli čine osobu anksioznom, napetom te ona mora brzo da posegne za kompulzivnim radnjama kako bi neutralisala to neprijatno stanje.

Šta je „Pure O“?

Posebnu vrstu OKP-a predstavlja tzv. “Pure O”, njega karakteriše ispoljavanje opsesivnih misli, slika i impulsa bez kompulzivnih radnji. To su na neki način bizarne, neprijatne misli koje se iznova i iznova ponavljaju stvarajući visok nivo straha kod osobe. Poroblematično za ovu vrstu poremećaja jeste da osobe koje poseduju ovakve misli često sebe počinju da poistovećuju sa njihovim sadržajem, i sumnjaju u vlastiti um često pretpostavljajući da su na pragu psihotičnog poremećaja. Kako je sadržaj vezan za nešto što nije u skladu sa ličnošću i vrednostima date osobe (npr. nasilni sadržaji vezani za druge često bliske osobe, sadržaji vezani za incest, pedfiliju, sumnju u sopstvenu seksualnu orjentaciju, bogohuljenje). Baš zbog toga što je sadržaj jako bizaran i socijalno neprihvatljiv osoba okleva da se javi stručnjaku jer postoji bojazan da 1. dobije potvrdu da je npr. psihopata/pedofil/homoseksualac ili 2. da će ga proglasiti “ludim” i zatvoriti. Međutim, što više osoba odlaže javljanje stručnjaku OKP postaje sve razvijeniji a poistovećivanje sa sopstvenim mislima osobu vodi u stanje bezvoljnosti i razvoja depresije kao sekundarnog problema.

Međutim i “Pure O” prate kompulzije ali one nisu spolja vidljive, motoričke već se odigravaju na mentalnom nivou a osoba ih ne doživljava kao nešto što je disfunkcionalno (kao što u većini situacija osoba koja kompulzivno pere ruke, zna da je to besmisleno i disfunkcionalno). Ovo je razlog više zašto osoba teže shvata da zapravo ima OKP.

Mentalne kompulzije

Najčešća forma menatalnih kompulzija je razuveravanje (pročitajte više o tome ovde) osoba stalno pokušava da nađe dokaze za to da li je ona zaista ono što joj njene misli poručuju. Na primer, ako osoba ima misli nasilnog sadržaja prema svojim bližnjima (majci, ocu, sestri, bratu, deci, supružniku) ona pokušava da na različite načine nađe za ili protiv argumente pre svega u svojoj prošlosti, uzimajući u obzir sopstvene postupke, misli, osećanja ali i tražeći informacije i iz nekih drugih izvora ˗ stručne literature, interneta ili čak postavljajući pitanja članovima porodice šta oni misli da li bi ona mogla da učine to i to (u slučaju da su saopštili da imaju problem jer i to izbegavaju plašeći se osude). Ma koliko bizarne ove misli bile one se mogu javiti apsolutno kod svake osobe (više o tome pročitajte ovde). Moljenje da misli prestanu da li u vidu verske molitve ili obične molbe u sebi da misli prestanu predstavlja takođe jednu vrstu mentalne kompulzije. Opstajanje opsesivnih misli je posledica biohemijskog disbalansa u mozgu i nemogućnosti da se osoba ,, prebaci ” na misli koje je manje opterećuju, zapravo to je kao da imate ,, pokvarenu ploču” u glavu koju ne možete da zaustavite. Prema tome, ne možete zaustaviti ovaj proces samo molbom da misli prestanu to se može rešiti na drugačiji način i zahteva vreme. Isto tako, nemojte biti besni bilo na misli ili na sebe što imate takve misli to samo pogoršava vaše stanje, već potražite stručnu pomoć. Produkcija pozitivnih misli takođe je mentalna kompulzija koja neće zaustaviti opsesivne misli. Na primer, lanac opsesivnih misli tipa ,,Šta ako sam ja ubica, šta ako naudim sopstvenoj porodici” … nastavljate sa ,, Neću da mislim o tome, sve je dobro, svi se dobro slažemo, baš mi je lepo u krugu porodice,…”

Mentalne kompulzije samo pomažu opstajanje opsesivnih misli i straha od istih, iako vam se ponekad čini da mogu pomoći ta pomoć je kratkoročna. 

Više o pravilnim načinima prevladavanja opsesivnih misli pročitajte ovde.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog i psihološki savetnik

kontakt za zakazivanje savetovanja uživo: 064 64 93 417

kontakt za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja