Osobe koje imaju problema sa niskim samopouzdanjem obično su sklone da negativnu sliku o sebi održavaju učestalim negativnim samoprocenama. Negativne samoprocene  su misli koje se javljaju u situacijama kada ne uspemo da uradimo nešto u skladu sa svojim očekivanjima,  i sadrže visok nivo samokriticizma. Na primer, osoba često govori sebi kako je trebalo da uradi to i to a nije, razmišlja o sebi kao o „gubitniku“  i smatra da nikada neće ništa uraditi kako treba. Ovakvim razmišljem osoba održava negativnu sliku o sebi, oseća potištenost, krivicu,  povlači se, postaje pasivna i odustaje od novih mogućnosti.  Ono što je karakteristično za negativne samoprocene je da se one uzimaju „zdravo za gotovo“ kao nešto što je sasvim u redu te je prvi korak shvatiti da visoka doza samokriticizma u situacijama kada nam nešto ne ide nije dobar način da popravimo stvari.

Kako prestati sa negativnom samoprocenom?

Za početak važno je registrovati negativnu samoprocenu na licu mesta i nazvati je pravim imenom. Kada u nekoj situaciji ne uspete da uradite ono što ste očekivali obratite pažnju na samoprocenu. Pitajte se: Kako ja sebe procenjujem u ovoj situaciji? Kako sam/-u sebe osujećujem? Da li preterano kritikujem sebe? Zatim se zapitajte da li vam vaše negativne samoprocene nečemu koriste. Kako se osećate dok sebe procenjujete na negativan način? Da li pokušavate da rešavate problem ili se povlačite iz situacije?

Kada registrujete svoju negativnu samoprocenu i kada shvatite da vam ona samo donosi štetu (osećate potištenost,  krivicu,  stid,  želite da se povučete iz situacije i da ne rešite problem do kraja), pređite na sledeći korak. Sledeće što je važno da uradite jeste da fokus sa sebe pomerite na nalaženje alternativnih načina rešavanja problema ili shvatanja situacije. Možete se distancirati iz situacije tako što ćete sebe pitati: Šta bih ja predložio/-la kao rešanje ako bi se u istoj situaciji našao moj prijatelj? Sigurno ga ne biste kritikovali već ponudili realniji i konstruktivniji način da se nosi sa trenutnim teškoćama. Takođe, možete zamisliti šta bi neka osoba koja nema problema sa negativnom slikom o sebi uradila na vašem mestu. Npr. umesto da ostane pasivna i povuče se iz situacije ona bi se borila za ono što želi, ili umesto da neuspeh u određenoj situaciji gleda kao dokaz svoje nesposobnosti  ona misli o tome na kojim aspektima bi trebalo raditi da bi se situacija popravila. Usvojite alternativni način razmišljanja i ponašanja i primenite ga, kada to uradite i vaša osećanja će biti drugačija. Često se dešava da govorite sebi da ne možete da reagujete drugačije, ovo su isto tako osujećujuća razmišljanja jer vi možete i morate  reagovati i misliti drugačije kako biste promenili negativnu sliku o sebi.

Zapamtite nije dovoljno primeniti ove koreke samo jednom već svaki put kada registrujete da ste upali u zamku negativne samoprocene . Shvatite da dok god budete previše kritički razmišljali o sebi i svojim sposobnostima osećaćete se loše, zato promenite svoje navike u razmišljanju i budite sami sebi od koristi.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt za zakazivanje savetovanja uživo: 064 64 93 417

kontakt za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja