Osobe koje su preterano posesivne često nemaju uvid u to da imaju ovu vrstu problema. Ono što doprinosi održavanju ovog problema nije samo odsustvo uvida već i stalno pripisivanje uzroka strahovanja spoljnim uzročnicima. Ovde je reč o mehanizmu odbrane koji se naziva projekcija. Osobe koje su preterano posesivne su sklone da svoje strahove, bes i kontrolišuće ponašanje pravdaju postupcima druge strane. Oni jednostavno ne uviđaju i odbijaju da shvate da je uzrok njihovog disfunkcionalnog ponašanja unutar njih samih a ne spolja (česti uzroci posesivnosti su: nesigurnost u sebe, strah od odbacivanja i povređenosti, stid, negativna slika o sebi). Imajući to u vidu, na posesivnost treba gledati kao na simptom pre nego kao na neki poseban i izolovan fenomen. Kao što je alkoholizam u početku samo simptom (pokazatelj da postoje dublji nerazrešeni psihosocijalni problemi) tako je i posesivnost pokazatelj postojanja više emocionalnih problema, pre svega problema sa emocionalnim vezivanjem, odbacivanjem i negativnom slikom o sebi.

Iz gore navednih razloga osobe koje imaju ovaj problem se retko kada samoinicijativno javljaju za pomoć i psihoterapiju. Mnogo česće to čine njihovi partneri. Ako ste svesni da ste preterano posesivni, ako ste shvatili da to ponašanje ugrožava vašu vezu i vas lično onda ste dobar kandidat za psihološku pomoć ili samopomoć. U suprotnom potreban je ozbiljan i temeljan psihoterapijski tretman. U ovom tekstu navešću neke osnovne savete koji se tiču prevladavanja preterane posesivnost.

Priznajte sebi da imate problem 

Kada vas strah od toga da ćete biti odbačeni, ostavljeni, prevareni ili iznevereni preplavi tako da ponovo počinjenete da razmišljate na uobičajeni, disfunkcionalan način, podsestite sebe da problem nije u vašem partneru već u vama i da je reč o vašim strahovima koje bi ste imali i kada bi ste bili sa nekim drugim partnerom. Priznajte sebi da se plašite da budete ostavljeni, povređeni ili prevareni. Budite svesni da se toga plaše i drugi ljudi. Podsetite sebe da čak i ako budete ostavljeni to ne predstavlja kraj vašeg ljubavnog života niti slom vašeg identiteta i integriteta.

Postavite sebi jasan cilj

Recite sebi: Želim da prevaziđem svoju nesigurnost u partnerskim odnosima, želim da prevaziđem svoje strahove (od odbacivanja, povređivanja i razdvajanja). Shvatite da ste odlučili da rešavate ovaj problem zbog sebe a ne zbog nekog drugog. Želite da pomognete sebi da se osećate sigurnije, kako bi ste mogli da se posvetite jačanju postojeće veze ili traženju nove. Najbolji način da nekog zadržite pored sebe jeste da se trudite i ulažete u zajednički odnos.

Uvažite pravo na slobodu

Podsetite sebe da i vi i vaš partner imate podjednako pravo na slobodu življenja, donošenja odluka, ponašanja i biranja partnera. Ako neko hoće da vas ostavi, on/ona ima pravo na to iako se to vama ne sviđa. I vi imate isto pravo. Kao što vi ne možete nekog prisiliti da bude sa vama ni vi ne možete biti prisiljeni na isto. Svako ima prava na slobodu izbora i slobodnu volju, makar to značilo i pravljenje grešaka.

Odustanite od traženja garancije da nećete biti ostavljeni ili iznevereni

Ni bog a ni osoba sa kojom ste u vezi vam ne može 100% garantovati da vas partner neće ostaviti. Zašto? Upitajte sami sebe, da li vi možete nekom 100% garantovati to što vi tražite da vama bude zagarantovano? Ako budete bili iskreni prema sebi shvatićete da je to neostvariv i nerealističan zahtev. Ako odustanete od ovog zahteva, vaši strahovi će se prepoloviti.

Promenite interpretativni okvir

Odustanite od vaših već unapred pripremljenih, pogrešnih i iskrivljenih interpretacija da vas partner vara, laže ili pokušava da vas ostavi. Shvatite da je reč o vašoj imaginaciji a ne realnosti. Vaša imaginacija je isključivo vaša i motivisana je vašim strahom. Ponašanje druge strane je samo okidač a ne uzrok vaše posesivnosti i strahovanja. Kada primetite da ste ponovo počeli da se samouznemiravate i da vas obuzima sumnja, prekinite taj lanac misli.

Odustanite od kontrolišućeg ponašanja

Prestanite da proveravate vašeg partnera (ne preturajte po njegovim/njenim stvarima, telefonu, kompjuteru i sl., ne raspitujte se kod drugih ljudi itd.). Ova ponašanja samo potkrepljuju i pojačavaju vaš strah i vaše sumnje. Ako prekinete to ponašanje javiće vam se strah sa kojim je potrebno da se suočite da bi ste prevazišli ovaj problem. Stoga budite hrabri i suočite se vašim strahom umesto da stalno bežite od njega time što ćete kriviti i kontrolisati druge.

Suočite se sa strahom

Suočavanje sa strahom je jedini put za njegovo prevazilaženje. Recite sebi: Ako budem ostavljen ili odbačen to ne znači da sam to zaslužio niti to znači da samnom nije nešto uredu. To ništa ne govori o meni kao osobi. Odbacivanje je samo neprijatno ali ne i užasno. Kada počenete da se suočavate sa vašim strahovima oni će polako početi da se smanjuju i javljaće se sve ređe. Morate biti istrajni i dosledni u tome. Suočavanje sa strahovima je proces koji zahteva strpljenje, doslednost, samoohrabrivanje.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

www.vaspsiholog.com