Impotencija podjednako kod muškaraca i žena može biti izazvana psihološkim uzrocima. Muškarci mogu imati probleme erektilne disfunkcije ili prerane ejakulacije dok kod žena je čest slučaj odsustva uživanja u seksualnim odnosima (nemogućnost da se doživi zadovoljstvo i orgazam tokom seksualnog odnosa).

Kako psihološki faktori dovode do impotencije kod muškaraca i žena?

Normalno seksualno funkcionisanje podrazumeva psihofizičku relaksiranost udruženu sa osećanjima i telesnim senzacijama seksualne uzbuđenosti. Svaka prevelika uzbuđenost, kao posledica intenzivnih osećanja (kao što su strah ili prevelika želja) može dovesti do preteranog kontrahovanja skeletnih (kod žena i vaginalnih) mišića i povlačenja krvi sa periferije, što sve zajedno može onemogućavati erekciju i/ili doživljavanje zadovoljstva.

Kada osoba oseća intenzivne emocije, na mentalnom planu se može fokusirati na sam emocionalni doživljaj i propratne misli koje se javljaju u tom trenutku umesto na prijatne taktilne i druge čulne senzacije koje podstiču prijatnost i seksualnu želju. To sve zajedno može dovesti do odsustva seksualne želje ili slabe potencije

Koji psihološki problemi su često u osnovi impotencije i erektilne disfunkcije?

Psihološki problemi u osnovi impotencije mogu biti veoma raznovrsni i karakteristični za datu osobu, a najčešće su to različite vrste strahova, depresivnost i emocije koje proizilaze iz konflikata među samim partnerima. U ovom slučaju na impotenciju treba gledati kao na simptom a ne uzrok psiholoških problema. U nekim slučajevima, kada se impotencija javi ona može podstaći osobu da razvije dodatne (sekundarne) emocionalne probleme. Neki ljudi su skloni da postanu anksiozni (uplašeni) i depresivni kada ustanove da imaju probleme u seksualnom funkcionisanju. Tipičan primer kod muškaraca je strašljivo iščekivanje budućih neuspeha, čime on stvara, održava i pojačava prvobitni strah što često vodi daljim neuspesima. Kod nekih osoba to može rezultirati samo-obezvređivanjem, odustajanjem od seksualnih odnosa i depresivnim reagovanjem.

Kako izgleda psihološki tretman erektilne disfunkcije i impotencije?

Sam tretman impotencije u čijoj osnovi je neki psihološki problem se ne razlikuje značajno od tretmana drugih emocionalnih problema. KBT (kognitivno-bihejvioralni terapijski) metodi su se pokazali kao veoma uspešni u rešavanju ovih problema. U zavisnosti od procene problema, tretman može biti individualan ili grupni (partnerska terapija).

Aleternativa tretmanu kod psihologa jeste samopomoć. Ja sam kreirao jedan fantastičan program za prevazilaženje impotencije kod muškaraca Kako da sami rešite problem sa erekcijom

Ovaj program je nastao kao posledica mog uspešnog rada sa stotinama muškaraca koji su imali probleme sa potencijom, erektilnom disfunkcijom i preranom ejakulacijom. Zahvaljujući ovom programu, sada mnogi muškarci koji su sprečeni ili ne žele da idu kod psihologa mogu sami sebi pomoći.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email:onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com