Danas širom planete postoji ogroman broj ljudi koji rade na sebi, na svom ličnom rastu i razvoju. Neki to čine kroz čitanje literature, slušanje audio i video kurseva, neki pohađaju razne seminare, neki idu na psihoterapiju, neki se bave meditacijom itd. Mnogo ljudi je počelo da uviđa da kvalitet života zavisi od nivoa svesti na kojem žive a ne samo od materijalnih dobara. S druge strane školski, državni i religijski sistemi ne nude mnogo toga što je potrebno za lični rast i razvoj jer to nije u interesu sistema.

Koga interesuje liči razvoj?

Iako se veliki broj ljudi bave ličnim razvojem oni su ipak manjina. Veliki broj ljudi se uopšte ne bavi ličnim razvojem već žive na nižim nivoima svesti koji se baziraju na zadovoljenju osnovnih potreba i niskim strastima kao što su sujeta, adikcije, strah, seksualnosti itd. Postoje i ljudi koji veruje da rade na sebi ali zapravo to ne čine. To su na primer osobe koje idu u crkvu i mole se Bogu za nešto što im nedostaje u životu a kada izađu iz crkve ne žive po pravilima koje propoveda njihova religija.

Postoji mnogo raloga zašto je važno raditi na sebi i u ovom tekstu navešću one koje smatram najvažnijima:

  1. Lična dobrobit i blagostanje – osobe koje rade na sebi, se bolje osećaju, imaju manje straha, manje su depresivni, besni i rigidni. Rad na sebi nužno podrazumeva prevazilaženje straha, depresije i besa. Oslobađanje od ovih negativnih osećanja jača imuni sistem osobe, jača njeno duševno i telesno zdravlje. Osoba koja je puna negativnosti u sebi privlači u svoj život iste takve negativnosti i baveći se njima propušta priliku da prepozna dobre stvari, okolnosti i dobre ljude koje bi mogla da ima u svom životu. Osoba koja ne radi na sebi je pasivna, neispunjena i oseća se bespomoćno pred životnim okolonostima. Osoba koja radi na sebi je aktivna, fleksibilna, ispunjena, zna šta želi, zna da se bori i menja, što joj sve zajedno daje veće šanse u životu.
  2. Širenje vlastitog identiteta – osoba koja radi na sebi širi svoj identitet. Ume sebe sa sagleda i doživljava na jedan fleksibilniji način što je oslobađa unutrašnjih stega, rigidnosti i ograničenja. Osoba koja radi na sebi uči kako da sebe prihvata bezuslovno što čini osnovu za samoljubav i ljubav prema drugima. Nesvesno identifikovanje sa obrazcima iz prošlosti, negativnim osećanjima, uverenjima i osobama, osobu čini rigidnom, nesrećnom i neslobodnom. Suština rada na sebi je upravo u prevazilaženju ovih unutrašnjih ograničenja kroz širenje svesnosti o vlastitom identitetu.
  3. Jačanje ljubavi prema sebi drugima – osoba koja se menja i radi na sebi počinje sebe više da voli i razume. To predstavlja osnov za zdrav i srećan život i zdraviji odnos sa drugima. Da bismo voleli druge moramo prvo naučiti da volimo sebe, da sebe razumemo umesto da sebe osuđujemo, da preuzmemo ličnu odgovornost za vlastiti život umesto da budemo žrtve.

Neki ljudi misle da je duhovnost dostizanje Boga. To je tačno, ali pre nego što upoznamo Boga moramo upoznati sebe, jer mi i jesmo deo tog Boga odnosno univerzuma. Da bismo dostigli neke ideale moramo prvo rešiti osnovne stvari, na primer: osloboditi se straha, besa i depresije. Psihoterapija i koučing su samo neki od načina rada na sebi. Jako je važno shvatiti da se rad na sebi nikada ne završava a naročito se ne završava posle seanse psihoterapije ili nekog seminara. Pravi rad na sebi počinje kada osoba krene da primenjuje na sebi i u svom životu znanja koja je stekla na psihoterapiji ili nekom seminaru. Zbog toga je bitno da osoba koja radi na sebi prihvati aktivnu ulogu i preuzme ličnu dogovornost za to kako se oseća i kako živi.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

www.vaspsiholog.com

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog