Asertivni komunikacijski stil ili šire asertivno ponašanje podrazumeva da zatražite ono što želite (ili kažete da nešto ne želite) na jednostavan, direktan način kojim ne negirate svoju želju ali istovremeno ne pokušavate nekog da napadnete, okrivite ili izmanipulišete. Takođe, asertivnost podrazumeva da svoje želje izražavate poštujući i neugrožavajući druge. Prilikom izražavanja sopstevnih želja ne treba se izvinjavati niti zbog toga osećati krivicu. Umesto da zahtevate ili komandujete, izražavajte se asertivnim rečenicima koje su direktne, iskrene i jednostavne: „Zaista bih želeo/-la taj poslovni projekat“ , „ Nadam se će šef odlučiti da taj projekat dodeli meni“, „Osećam se loše kada zakasniš“ i sl. Ipak pored toga što šaljete verbalnu poruku veoma je bitna i poruka koju šaljete neverbalno. U ovom tekstu ćemo prikazati nekoliko aspekta neverbalne komunikacije koji su sastavni deo asertivnog ponašanja.

Gledajte direktno u sagovornika kome upućujete poruku.  Ukoliko vam je pogled usmeren sa strane ili na dole to odaje utisak da niste sigurni u ono što govorite. Takođe, nije dobro ni „buljiti“ u osobu jer će ona osetiti potrebu da se brani.

Održavajte „otvoren“ stav tela. Ukoliko sedite nemojte prekrštati ruke ili noge. Ukoliko stojite, stojite uspravno, takođe bez prekrštanja ruku. Budite okrenuti licem ka osobi kojoj saopštavate poruku umesto da joj stojite sa strane.

Ne menjajte mesto na kome ste. Pri asertivnom komuniciranju stojite „čvrsto na zemlji“, nemojte šetati odnosno udaljavati se sa mesta na kome ste.

Ostanite mirni—izbegavajte da budete previše emotivni ili uzbuđeni. Ako ste besni, ispraznite svoj bes negde drugde (npr. u sali za vežbanje) ili izbrojte do deset pre nego što pokušate da budete asertivni. Smireno ali asertivno obraćanje ima mnogo veću težinu  za većinu ljudi nego izliv besa.

Važno je uvideti da je neverbalna komunikacija jednako važna kao i verbalna, jedna bez druge ne mogu i samo zajedno čine asertivno ponašanje potpunim. Ponekad je ljudima jako teško da iskombinuju i jedno i drugo, dobra vežba za neverbalno asertivno komuniciranje je obraćanje zamišljenoj osobi pred ogledalom. Tu ćete jasno videti kakav vam je telesni stav i kontakt očima pri izgovaranju vaših želja i osećanja.

Sanja Marjanović

dipl.psiholog