Specifične fobije uključuju izražen strah i izbegavanje jednog određenog objekta ili situcije. Ne postoje spontani panični napadai i nema sekundarnog straha od paničnih napada, kao u agorafobiji. Nema straha od toga da ćete biti osramoćeni i osujećeni pred drugima u socijalnim situacijama kao što je slučaj sa socijalnom fobijom. Ipak, direktno izlaganje objektu ili situaciji koja izaziva strah može izazvati panični napad. Strah i izbegavanje je toliko izraženo da može uticati na vašu svakodnevnu rutinu; posao, partnerske ili prijateljske odnose, i da  nanese značajan stres vašem organizmu. Iako prepoznajete da je strah iracionalan, specifična fobija vam može proizvesti visok stepen anksioznosti.

Ovo su neke od najuobičajnijih specifičnih fobija:

Fobija od životinja. Ova fobija uključuje strah i izbegavanje zmija, slepih miševa, pacova, paukova, pčela, pasa i drugih životinja. Obično se ove fobije javljaju još u detinjstvu, i tada se uzimaju u obzir kao normalni strahovi. Samo ako ovi strahovi opstaju i u adolescenciji i ugrožavaju vaše svakodnevno funkcionisanje ili izazivaju značajan stepen stresa onda se oni klasifikuju kao specifične fobije.

Akrofobija (strah od visine). Kod akrofobije postoji tendencija da se bojite visokih spratova građevina ili da se nađete na vrhu planine, brda ili visokih mostova. U takvim situacijama možete iskusiti 1) vrtoglavicu ili 2) impuls da skočite, obično doživljen kao uticaj neke spoljašnje sile koja vas tera da se ,,strmoglavite“ sa litice.

Fobija od liftova. Ova fobija uključuje kako strah od toga da će žice koje drže lift popucati i da će se lift srušiti tako i strah da će se lift pokvariti i da ćete ostati unutar nejga zaglavljeni. U ovakvim slučajevima možete imati panične reakcije iako nemate istoriju paničnih napada ili agorafobiju.

Fobija od aviona. Najčešće uključuje strah od toga da će se avion strušiti. Sa druge strane, može uključivati strah od visokog pritiska u kabini koji vam može izazvati gušenje. U poslednje vreme sve češće se javlja starh od otmice ili bombardovanja aviona. Tokom letenja možete doživeti panični napad iako ih nemate u nekim drugim situacijama. Strah od letenja je veoma česta fobija. Okvirno oko deset procenata populacije ne ,,leti“ uopšte, dok dodatnih dvadeset posto doživljava značajnu anksioznost u toku leta.

Fobija od lekara/zubara. Ova fobija počinje sa strahom od bolne procedure koja se odigrala u lekarskoj ordinaciji a koju osoba ima u svom iskustvu. Kasnije se to iskustvo generalizuje na sve što ima veze sa lekarima/zubarima. Opasnost od ove fobije je izbegavanje medicinskih tretmana iako su vam neophodni.

Fobija od krvi. Ova fobija podrazumeva da imate tendenciju onesvešćivanja (pre nego paničnog napada) ako vidite krv ili osetite bol prilikom primanja injekcije ili slučajne povrede koja je izazvala krvarenje. Ljudi sa ovom fobujom su fizički i psihički zdravi što se tiče drugih aspekata.

Fobija od bolesti. Obično ova fobija obuhvata strah da ćete se razboleti i/ili umrete od neke određene bolesti, kao što je srčani udar ili kancer. Postoji tendencija da se konstantno traži potvrda lekara da ste zdravi kao i izbegavanje situacija za koje smatrate da imaju veze sa bolešću od koje se plašite. Fobija od bolesti je drugačija od hipohondrije, gde zamišljate više različitih tipova bolesti umesto da se fokusirate na jednu.

Specifične fobije su česte i zastupljene su kod oko deset procenata populacije. Ipak, kako one ne izazivaju uvek značajne posledice po funkcionisanje u životnoj sredini, samo mali broj ljudi zaista i zatraži tretman za lečenje svoje fobije. Ove vrste fobija se javljaju kod muškaraca i žena podjednako. Ipak, fobija od životinja ima tendenciju da bude zastupljenija kod žena dok fobija od bolesti je više zastupljena kod muškaraca.

Kao što je već napomenuto, specifične fobije su obično dečiji strahovi koji nikada nisu bili prevaziđeni. S druge strane, oni mogu biti proizvod traumatskih događaja, kao rezultat uslovljavanja. Takođe, može se desiti da su deca gledala svoje roditelje koji imaju specifične fobije pa su iste razvila i kod sebe. To je učenje po modelu. Specifične fobije je lakše lečiti od agorafobije i socijalne fobije jer one ne uključuju panične napade ili višestruke fobije. Izborni tretman ovih fobija je imaginativana desinzitizacija i/ili izlaganje in vivo.

Da sumiramo, specifične fobije su obično bezazleni poremećaji, pogotovo ako su povezane sa strahom iz detinjstva. Iako mogu trajati godinama, retko se stanje pogoršava i uglavnom se stišavaju tokom vremena. Generalno nisu povezane sa nekim drugim psihijatrijskim poremećajem. Ljudi koji pate od specifičnih fobija su obično visoko funkcionalni u svim ostalim aspektima života.

Sanja Marjanović

dipl. psiholog