Napad panike prate različiti somatski simptomi kao što si lupanje srca, otežano disanje, osećaj vrtoglavice koji navode osobu da pomisli da će dobiti srčani udar, gušenje, da će izgubiti kontrolu ili poludeti. Kada se dožive ovakvi simptomi obično kroz glavu prolaze misli: ,,Ja ne mogu ovo da podnesem!“, ,,Ovo mora odmah prestati inače ću poludeti!“, ,,Dobiću srčani napad!“,… Međutim, umesto da povećavate stepen panike ovakvim mislima potrebno je uraditi upravo suprotno-prihvatite simptome panike kao nešto uobičajeno.

Kako „prihvatiti“ napad panike i pustiti ga da prođe?

1. Suočite se sa simptomima panike-ne bežite od njih. Umesto da sebi govorite ,,Ja ovo ne mogu da podnesem“, možete reći, ,,Ovo će proći…Uspeo/-la sam to da prevaziđem ranije uspeću i sada“.

2. Prihvatite stanje kroz koje prolazi vaš organizam. Opet, ne borite se s panikom. Radite na stavu prihvatanja stanja koje je se javilo. Idealno bi bilo da naučite da posmatrate i pratite promene u reakcije sopstvenog organizma bez obzira koliko one bile neprijatne.

3. ,,Plovite“ sa talasima panike umesto da im se suprodstavljate. Možete se bukvalno uživeti u simptome panike i zamišljati da su kao talas koji će proći. Ono što je bitno da shvatite je da će nalet odnosno talas trajati samo nekoliko minuta i da će ,,najgore“ vrlo brzo proći.

4. Sačekajte da prođe vreme. Reakcije kroz koje prolazite su vremenski ograničene. Recite sebi: ,, Ovo će proći“, i uključite se u neku aktivnost koja će prosto sama po sebi polako stišavati napad, npr. učestvujte u konverzaciji, krećite se, dišite duboko, ili ponavljajte pozitivne rečenice dok se reakcije ne povuku.

5. Pozitivne ili koping rečenice. Veoma efikasan način stišavanja simptoma panike  je upotreba pozitivnih ili tzv. koping rečenica. Ove rečenice služe kako bi zamenile negativne rečenice koje smo naveli u uvodu. Sada ćemo navesti nekoliko takvih rečenica koje je najbolje izgovarati u sebi kako biste se osećali bolje. Zapamtite ili još bolje zapišite na papirić nekoliko koping rečenica, papirić držite uvek kod sebe i kada krene napad panike izvucite ga i pročitajte rečenice koje ste zapisali.

Koping rečenice za savladavanje napada panike:

• Ovo osećanje nije prijatno, ali mogu da ga podnesem.

• Mogu biti u strahu a istovremeno se i izboriti sa ovom situacijom.

• Ovo nije uzbuna. Sasvim je normalno da lagano razmislim o tome šta treba sledeće da uradim.

• Pomiriću se sa ovom reakcijama svog organizma i sačekaću da se spontano povuče.

• Pustiću svoje telo da ,,odradi svoje“. Ovo će proći.

• Prevazićiću ovo-nema razloga pustiti ga da me savlada.

• Zaslužujem da se osećam dobro upravo sada.

• Ovaj strah me neće ubiti-samo je malo neprijatno osećanje.

• Ništa strašno mi se neće dogoditi.

Na osnovu ovih rečenica možete smisliti i neke svoje u sličnom maniru, jer ćete tako proizvesti autentičniji doživljaj smirenosti kod sebe.

Da zaključimo, protiv napada panike se NE TREBA BORITI već je PRIHVATITI I PUSTITI DA PROĐE. Jake simptome možete ublažiti abdominalnim disanjem, ali je najbitnije da znate da Vam se ništa loše ne može dogoditi.

O tome koje zablude možete imati povodom napada panike možete saznati ovde.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt za zakazivanje savetovanja uživo: 064 64 93 417

kontakt za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com