Brojna istraživanja tokom zadnjih nekoliko decenija u oblasti psihologije individualnih razlika (savremena psihologija ličnosti) dovela su do nalaza da se ličnost može opisati sa pet velikih crta ili bazičnih dimenzija. Svaka od ovih bazičnih dimenzija uključuje niz specifičnih crta ličnosti i sklonosti ka određenim paternima ponašanja. Te dimenzije su: Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Saradljivost i Savesnost.

Neuroticizam je generalna sklonost da se dožive negativna osećanja kao što su: anksioznost, depresivnost, uznemirenost, ljutnja, osećaj krivice i povređenost. Muškarci i žene koji imaju izraženu crtu neuroticizma više su skloni iracionalnim idejama, slabije kontrolišu svoje impulse i imaju slabije kapacitete za prevladavanje stresa. Osobe koje imaju slabije izražen neuroticizam mogu se okarakterisati kao emocionalno stabilne, staložene, relaksirane, u stanju su da se suoče sa stresnim situacijama bez panične uznemirenosti.

 

Ekstraverzija se odnosi na društvenost i socijabilnost. Ekstravertne osobe preferiraju velike skupove ljudi, pričljive su i komunikativne, samopouzdane, aktivne, vole uzbuđenja, po prirodi su vesele i optimističe osobe, impulsivne i osobe pune energije. Nasuprot njima introverti su rezervisaniji, emotivno zatvoreni, nezavisniji (što ne znači da su asocijalni) i umereniji, bolje kontrolišu svoja osećanja, ne predaju se trenutnim impulsima itd.

 

Otvorenost kao crta ličnosti uključuje estetsku osetljivost, intelektualnu radoznalost, imaginativnost, preferenciju različitosti, potrebu za promenom, nezavisnost mišljenja, sklonost nedogmatskim stavovima i toleranciju dvosmislenosti. Osobe otvorenog duha su otvorene kako prema unutrašnjim doživljavanjima tako i prema spoljašnjim događanjima. Njihov život je bogat doživljajima, ove osobe su sklone eksperimentisanju, novim idejama i nekonvencionalnim vrednostima. Ove osobe intenzivnije doživljavaju kako pozitivne tako i negativne emocije. Spremne su da autoritet dovode u pitanje, otvorene su za prihvatanje novih ideja i vrednosti, što ne znači odsustvo principijalnosti i doslednosti. Osobe niske na ovoj dimenziji ličnosti su konvencionalnog izgleda i ponašanja, sklone konzervativnim stavovima, preferiraju poznato u odnosu na novo. Emocionalne reakcije su im umerenije. Interesovanja su im sužena i manje intenzivna.

 

Saradljivost – saradljiva osoba je bazično altruistična. Ona se simpatiše i saoseća sa drugim ljudima, ima potrebu da im pomogne i veruje da će i drugi ljudi prema njoj biti isto tako velikodušni. Osoba niska na dimenziji saradljivosti je egocentrična, skeptična u pogledu drugih, antagonistički i takmičarski nastrojena.

 

Savesnost kao jedna od bazičnih dimenzija ličnosti se ogleda pre svega u individualnim razlikama u procesima planiranja, organizacije i izvršavanja zadataka kao aspekta samokontrole. Savesne osobe su snažne volje, usmerene ka nekom cilju, skrupulozne, tačne i pouzdane. Osobe koje imaju slabije izraženu ovu crtu ličnosti nisu obavezno amoralne osobe, ali moralni principi koje su te osobe usvojile su za njih manje obavezujući baš kao što su te osobe daleko bezbrižnije kada je u pitanju rad koji vodi nekom cilju. Ove osobe su u većoj meri hedonisti kao i više su zainteresovane za seks.

Vladimir Mišić

dipl. psiholog