Poremećaji spavanja mogu biti posledica veoma različitih činilaca. Generalno te činioce možemo podeliti u dve velike grupe. S jedne strane postoje tzv. organski poremećaji spavanja koji mogu bitiposledica različitih somatskih bolesti (kao što su: encefalitis, meningitis, potres ili oštećenja mozga, tumori mozga, neurološki poremećaji, toksična stanja, metabolički i endokrini poremećaji itd.) U slučaju ove vrste poremećaja spavanja, osobe imaju i druge somatske smetnje zbog kojih je nužno da se obrate za pomoć lekaru.

S druge strane postoje tzv. neorganski poremećaji spavanja čiji su uzroci psihičke prirode. U okviru ove vrste problema najčešće se srećemo sa sledećim podvrstama:

Hipersomnija (preterana dnevna pospanost ili napadi spavanja koji se ne mogu objasniti nedovoljnim spavanjem), narušenost ritma spavanje-budnost (kod ovih osoba je narušen uobičajeni ritam spavanja-budnosti koju nameće sredina u kojoj osoba živi),insomnia ili nesanica (nezadovoljavajući kvalitet i/ili dužina spavanja, poteškoće da se zaspi, česta buđenja tokom noći i rano jutarnje buđenje), noćni strahovi i noćne more. Osobe koje pate od nesanice pre spavanja često se osećaju napeto, zabrinuto ili depresivno, imaju bujice različitih neprijatnih misli i često su zabrinuti povodom ovog problema što dodatno povećava i održava njihovu napetost.

Uzroci nesanice

Nesanica može biti uzrokovana veoma različitim psihičkim faktorima, počevši od onih blažih (poput svakodnevnih problema, stresova i hronične iscrpljenosti), preko emocionalnih problema iz anksiozno depresivnog kruga (strahovi, napetost, hronična briga, hipohondrija, depresivnost i sl.) pa sve do težih psihičkih poremećaja (kao što su shizofrenija, bipolarno afektivni poremećaj, klinčke oblici teške depresije i sl.).

Nesanica se često može javiti kod sasvim psihičkih zdravih ljudi iz takođe veoma različitih razloga psihičke prirode. Neki od njih su: preterana briga i nagomilani stres (u vezi problema na poslu, vezi, braku, aktuelnih životnih kriza i sl.), emocionalni problemi (strahova, pada raspoloženja, osećanja krivice, neizražavanja osećanja i sl.), preterana intelektualna aktivnost (naročito nekoliko sati pred sam odlazak na spavanje), povišeno raspoloženje (hipomanija), nedovoljna fizička aktivnost tokom dana itd.

U našem savetovalištu nudimo tretman ove vrste problema koja se vrlo uspešno rešava (neorganski poremećaji spavanja koji nisu u vezi sa težim kliničkim sindromima). Tretman otklanja problema sa spavanjem sastoji se iz nekoliko faza:

Tretman problema sa nesanicom

Intervju – početni razgovor sa klijentom koji služi za prikupljanje podataka o teškoćama koje klijent ima sa spavanjem, identifikovanje kada su se problemi javili, koliko dugo traju, koji događaji su prethodili javljanju problema, utvrđivanje liste aktuelnih klijentovih problema koji mogu biti u vezi sa problemima spavanja, analiza dnevnih aktivnosti klijenta itd.

Pravljenje strategije za individualni pristup tretmanu (odabir strategije rada koja je prilagođena specifičnosti svakog klijenta, njegovih/njenih problema, specifičnosti tegoba itd.)Otkrivanje sadržaja i misli koje klijenta čine napetim, budnim i učenje veština za njihovo prevazilaženje.

Rešavanje specifičnih problema koji mogu biti u osnovi klijentove zabrinutosti, strahova i napetosti.Rad na prihvatanju osećanja i njihovom izražavanjuRad na postizanju psihofizičke relaksacije (putem različitih tehnika disanja, tehnika telesne svesnosti, mišićne relaksacije i stimulisanja moždanih talasa koji uvode u stanje blaže i dublje relaksacije).

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com