Anksioznost je prirodna emocija koja nam služi da se pripremimo za stresnu situaciju koja nam nailazi. Anksioznost koja traje dugo i koja je visokog intenziteta, i  koja nam onemogućava da se suočavamo sa svakodnevnim životnim je patološka anksioznost. Više o ovoj razlici poslušajte u našem kratkom videu.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

kontakt: 064 64 93 417

skypename: psihologsanja