Pogledajte ovaj kratak video i naučite kako da definišate probleme kako biste mogli da ih rešite.