Često se dešava da neke osobe pogrešno protumače određenu problematičnu situaciju kao nesavladivu i da pritom kao razlog navedu da nemaju dovoljno samopouzdanja da bi se sa njom suočili.  Na primer, nisam mogao/-la da odem na razgovor za posao, javim se da odgovorim na pitanje (iako znam odgovor) , priđem devojci, upoznam se sa novom/-im osobama, odem na novo nepoznato mesto,  jer nemam dovoljno samopouzdanja. Nedostatak samopouzdanja postaje izgovor za suočavanje sa različitim novim situacijama, posledično potvrđuje se već postojeći obrazac o sopstvenoj nesposobnosti i neadekvatnosti jer nema pozitivnih ishoda koji bi pokazali suprotno.

Samopouzdanje ili sliku o sebi gradimo na osnovu različitih iskustva i poruka koje smo dobijali kroz odrastanje. Pozitivna ili negativna kritika roditelja, odbacivanje/prihvatanje od strane vršnjačke grupe, stresne životne okolnosti i odsustvo pozitivnog iskustva, sve su to faktori na osnovu kojih procenjujemo koliko vredimo (više o razvoju samopouzdanja pročitajte ovde). Dodatno, karakteristike ličnosti koje osoba ima će takođe uticati na interpretaciju određenih poruka iz sredine  (npr. negativna kritika i stresne životne okolnosti će mnogo negativnije uticati na osobe koje su introvertnije i sklone neuroticizmu  nego na ekstravertnije osobe). Kada se nađe u problematičnoj situaciji osoba koja ima nisko samopozdanje unapred će očekivati negativne ishode oslanjajući se na svoja prethodna negativna iskustva. Na primer, neću biti prihvaćen u novom društvu jer i ranije nisam bio i sl. Osoba veruje i ponaša se u skladu sa ovim uverenjem, a onda izgleda stidljivo, nezainenteresovano ili odbija da ulazi u nove situacije. Ovo je vraća na početak i ona sebi potvrđuje da je neadekvatna i da „nema samopouzdanja“ i da zbog toga treba da bude „po strani“ i ne suočava se sa novim životnim situacijama.

Ono što je važno shvatiti jeste da se samopouzdanje formira tokom vremena ali da nije potpuno određeno prošlim iskustvima već se može promeniti ako se situacijama pristupi na drugačiji način. Svaku situaciju treba posmatrati kao novu drugačiju od one prethodne, osloboditi sebe razmišljanja o prošlim negativnim ishodima i fokusirati se na ono što se dešava u sadašnjosti. Npr. ako se nađete u novoj socijalnoj sredini pokušajte da se usredsredite na komunikaciju sa novim ljudima, budite zainteresovani da čujete šta žele da vam kažu, nadovežite se svojom pričom, pitajte, ne razmišljajući o tome da li će to što kažete da zvuči dovoljno dobro, pametno i sl. Ukoliko ste novi u nekom poslu, potrudite se da što više naučite, očekujte da ćete grešiti i biti kritikovani ali ne odustajte, prvi neuspešan ishod ne znači da treba da se povučete već na protiv. Suočavajte se sa problemima i ne odustajte sve dok im ne nađete pravo rešenje, ne tražite izgovor u nedostatku samopouzdanja već posmatrajte svaku situaciju kao novu i ne uskraćujte sebi mogućnost da uspete da je prevaziđete.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt: 064 64 93 417

vaspsihologsanjamarajanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja