U subjektivnom, psihološkom svetu postoje samo dva modaliteta realnosti. Prvi je ono što doživljavamo u sadašnjem trenutku a drugi je ono što doživljavamo zamišljajući budućnost ili ono što se dogodilo u prošlosti. Prošlost i budućnost ne postoje u realnosti. Budućnost je nešto što zamišljamo da će se desiti a prošlost je upotreba imaginacije u rekonstrukciji onoga što se već desilo. Sav stres, strahovi i negativna osećanja potiču od ovog drugog modaliteta. Ceo stres se bazira na imaginaciji. Ne verujete da je tako? Zapitajte sebe čega se plašite najviše, onoga što se događa sada ili onoga što zamišljate da će se dogoditi ili se već dogodilo?

Najviše sreće, radosti, spokoja i pozitivnog raspoloženja pronaćićete u sadašnjosti, u sadašnjem trenutku. Šta je sadašnji trenutak? Postoje mnoge knjige i predavanja na tu temu. Ja ću vam to objasniti na veoma prost način. Sadašnji trenutak je doživljaj a ne misao. Svaki put kada pristupate doživljaju neanalitički, bez imaginacije budućnosti ili rekonstrukcije prošlosti vi ste u sadašnjem trenutku.

Kako ćete izvežbati da što više budete u sadašnjem trenutku i više doživljavate a manje analizirate? I ovde je reč o navici koju možete izgraditi vežbom i ponavljanjem. Možete početi odmah.

Obratite pažnju na to šta osećate sada. Obratite pažnju na disanje i ne pokušavajte da ga promenite, samo konstatujte i fokusirajte se na doživljaj i senzacije koje imate dok dišete. Osetite koji delovi tela se pomeraju dok dišete. Osetite vazduh koji udišete i izdišete. Fokusirajte se na doživljaj i ne analizirajte. Ako vam se jave bilo kakve misli ne ulazite u njihovu analizu samo ih konstatujte i vratite pažnju na disanje. Sada obratite pažnju i na druge senzacije u vašem telu, bez obzira koje su. Ne trudite se da ih imenujete i razumete samo ih konstatujte. Sada obratite pažnju i postanite svesni zvukova u vašoj neposrednoj blizini. Nemojte misliti o njihovom značenju samo ih slušajte kao što biste slušali neku melodiju. Obratite pažnju na predmete i boje oko vas. Dozvolite sebi da osetite šta god da osećate.

Ako vam je ova vežba bila teška nemojte da odustanete. To samo znači da vam treba više vežbe i da ste do sada navikli da mnogo analizirate a malo se fokusirate na doživljaje. Ta navika se može promeniti vežbanjem. Vežbajte ovu jednostavnu vežbu svakog dana po pet minuta kada ste sami i kada imate vremena.

Vladimir Mišić dipl. psiholog