Priroda anksioznih poremećaja je takva da oni sadrže emotivnu komponentu odnosno strah koji osoba lako registruje ali i kognitivnu komponentu koju osoba teže registruje a sastoji se od tzv. „anksioznih ili zastrašujućih“ misli. Ove misli utiču na to da se strah održava i da se vremenom intenzivira. Osobe koje imaju neki od anksioznih poremećaja sebe zapravo kontinuirano  „samozastrašuju“ stvarajući karakteristične misli određene strukture: „ŠTA AKO + negativan ishod. Kod paničnih poremećaja to bi u praksi zvučalo ovako „ŠTA AKO ne budem mogao/la da dišem i ugušim se (u toku paničnog napada)“ ili „ŠTA AKO doživim srčani udar“ i sl. Naravno sadržaji ovakvih misli se manje/više razlikuju u zavisnosti od vrste anksioznog poremećaja ali je njihova struktura ista. Strah je dakle prirodna reakcija organizma na poruku koju šalje anksiozna misao jer mozak ne može da odredi da li je misaoni sadržaj nešto što se realno događa ili ne. Prema tome, dok god ima takvih misli biće i straha odnosno anksioznosti.

Kako se anksioznost povećava boravljenjem na internet forumima?

Tragajući za rešenjem svog problema sa anksioznošću, osoba krene da pretražuje internet forume u kojima se nalaze komentari ljudi koji imaju slične probleme. Međutim, dešava se da osoba ne može da razluči šta od simptoma koje ti ljudi opisuju ona ima a šta nema, i  „navlači“ sebi nove simptome. Dodatno, većina ljudi govori kako se dugo godina bori sa nekim od anksioznih poremećaja i kako ne uspeva da ih prevaziđe. To osobu dodatno uznemirava te počinju da joj se javljaju misli tipa „Šta ako ne uspem nikad da se izlečim“ ili „Šta ako poludim“ i sl. Na ovaj način osoba sve više oseća strah, čitajući sadržaj koji nema direktne veze s njom može početi da se poistovećuje sa određenim osobama sa foruma i postavlja sebi uzastopna pitanja „Šta ako se i meni desi to i to“ , a realno joj ništa od toga nije ni palo na pamet pre nego što je potražila informacije na forumu. Neverovatnom brzinom mozak počinje da  „lepi“ različite sadržaje koji za osobu postaju sve strašniji i strašniji pa strah od početnog nivoa dostigne mnogo viši nivo. U praksi nas klijenti često izveštavaju kako oni nisu bili toliko uznemireni povodom svog problema ali da ih je sadržaj sa foruma toliko uznemirio odnosno uplašio da više nisu mogli da spavaju, jedu i normalno funkcionišu. Praktično, dešava se da oni povećavaju postojeći strah i počnu da indukuju nove strahove.

Šta je problem sa informacijama koje dobijate putem internet foruma?

Najveći problem je u tome što te informacije nisu stručne i uglavnom dolaze od strane osoba koje nisu uspele da prevaziđu problem koji imaju. Prema tome, mnogo je bolje tražiti informacije na stranicama koje se na stručan način bave određenim problemima i tako izbegnu dodatni problemi. Naravno, najbolje je obratiti se direktno stručnoj osobi, kao što biste se obratili i za neki drugi zdravstveni problem.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt: 064 64 93 417

vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja