Poštovani, umesto uobičajene prakse objavljivanja tekstova  danas smo se odlučili da vam pošaljemo link sa jednim odličnim dokumentarcem koji se bavi time kako prepoznati psihopate i kako se od njih odbraniti. Na jedan jasan ali i stručan način nakon ovog filma imaćete odgovore na to ko su zapravo psihopate,  kako se ponašaju, šta je sa njihovim emocijama, na koji način manipulišu ljudima, koja je veza između psihopatije i poremećaja ličnosti, kako su psihopate pozicionirane u društvu i najbitnije kako, kada prepoznamo da je neko psihopata, možemo da se odbranimo.

Ovo je link na koji referiramo: http://www.izaogledala.com/dokumentarci/psihologija/item/501-odbrana-od-psihopata-defense-against-the-psychopath

Prijatno gledanje,

Vaš psiholog