U našim tekstovima govorili smo puno o vezi između negativnih misli i negativnih osećanja, između ostalih i depresije. Ova veza je suptilna i često se dešava da osobe koje pate od depresije ne mogu da povežu ove dve po prirodi različite stvari i smatraju da postaju depresivniji „sami od sebe“. Ipak, ukoliko počnete da obraćate pažnju na ono šta i kako mislite i na to šta u tom trenutku osećate uvidećete da možete u izvesnom smislu mentalno regulisati svoje emocije. U ovom tekstu ćemo predstaviti stilove razmišljanja koji vas lako uvode u depresivno osećanje i isto povećavaju.

Ruminacija 

Depresivne osobe su skolne da ruminiraju o negativnim stvarima tj. da pobuđuju kod sebe negativna razmišljanja i iskustva iznova i iznova.  Uobičajene ruminacije su  „ Zašto se ovo meni dešava?”, „Osećam se toliko loše da to ne mogu da podnesem!” ili „Moram razumeti zašto se takve stvari dešavaju…”. Ove beskrajne repetitivne negativne preokupacije sobom vas drže zaglavljenim u sopstvenim negativnim mislima i osećanjima.  Takođe, ruminacija vas sprečava da aktivno rešavate probleme i da se adekvatno suočavate sa svakodnevnim preprekama.

Negativna eksplikacija  

Ovaj stil podrazumeva negativno objašnjavanje događaja.  Na primer, ako se nešto loše desi vi ćete vrlo lako optužiti sebe zbog toga, razmišljati o tome kako se vaše negativne karakteristike nikada neće promeniti i generalizovati to na sve ostale situacije u vašem životu.  Možete, npr.  loše uraditi ispit ili ga pasti a onda ćete zaključiti „ Mora biti da sam glup, ja ništa ne mogu da uradim kako valja, i zbog toga najbolje bi bilo da odustanem od svega”.  Osobe koje nisu sklone ovakvom stilu razmišljanja pre će pomisliti da su uradili loše zbog toga što nisu uložile dovoljno vremena u učenje ili su zadaci bili previše teški i da bi u suprotnom uradili mnogo bolje.

Generalizovano razmišljanje 

Ovo razmišljanje podrazumeva da se situacije tumače na opštem nivou i to negativno.  Na primer, osobe koje nisu sklone ovakvom razmišljanju, misliće na sledeći način „Osetila sam se isfrustrirano jer muž nije hteo da mi pomogne oko dece prošle noći”.  Osobe koje su sklone generalizovanom načinu razmišljanja, misliće ovako: „ Život je zaista loš i izgleda da ja ne mogu da dobijem nikakvu podršku ni od koga”.  Ovakvo razmišljanje osim što uvodi u depresivno raspoloženje onemogućava da se reši problem jer problem nije precizno definisan (npr. to što muž ne može da mi pomogne čini me uznemirenom, rešenje: popričaću sa njim o tome kako bi se to stanje promenilo vs.  život je loš i ne dobijam nikakvu podršku ni od koga, rešenje izostaje jer ne znamo odakle da počnemo da rešavamo problem).

Fokusiranje pažnje na emocije pre nego na problem

Osobe koje imaju problema sa depresijom, sklone su da svoju pažnju usmeravaju pre na to kako se osećaju nego kako da reše problem. Iako su osećanja veoma važna u psihoterapiji, učenje kako da se tačno procenjuje postojeća situacija i kako da se aktivno reši problem pomaže prevladavanju svakodnevnih teškoća.

Mr Sanja Marjanović

dipl.psiholog

kontakt za zakazivanje savetovanja uživo: 064 64 93 417

kontakt za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

skypename: psihologsanja