Neki ljudi su skloni da osećanje sopstvene vrednosti povezuju sa količinom ljubavi koju su dobili tokom života od strane osoba koje procenjuju kao značajne. Zbog toga ove osobe mogu se osećati manje vredno ili bezvredno kada su ostavljene ili nevoljene od strane partnera.

Odakle potiče sklonost nekih ljudi da ljubav povezuju sa osećanjem lične vrednosti?

Potiče od vaspitanja u porodici. Porodica je mesto gde se formiraju nači bazični stavovi o sebi, drugima i svetu. Roditelji su jedini izvor ljubavi koji imamo kada smo mali u periodu kada nam je ljubav najpotrebnija i kada smo u potpunosti zavisni od njih fizički, psihički i egzisetncijalno. Roditelji svojim ponašanjem prema nama šalju nam povratne informacije o tome koliko smo dobri i da li zaslužujemo njihovu ljubav. Obično roditelji detetu privremeno uskraćuju ljubav detetu kada ono ne čini nešto ili čini nešto što roditelji zabranjuju. To je uobičajen sistem kažnjavanja. Roditelji često govore: Budi dobar ili te neću voleti i sl.

Neki roditelji zaista vole svoju dece ma šta ona činila, i znaju da to pokažu čak i kada kažnjavaju dete zbog nekog prestupa. S druge strane postoje roditelji koji ne umeju da vole ili nisu zainteresovanu za svoju decu. Ma šta njihova deca radila, koliko god se trudila oni jednostavno ne pokazuju ljubav i divljenje prema njima. To može biti slučaj sa jednim ili sa oba roditelja. Deca ovakvih roditelja se naviknu na odsusutvo ljubavi i tumače to svojom zaslugom, krive sebe. Sama sebi kažu: Ako me niko ne voli znači da ne vredim, nisam dobar. Znači, osobe koje nisu stekle osećaj sigurnog objekta, postojanja roditelja koji je uvek tu, koji voli i brine o detetu, postaju nesigurne i imaju problema sa osećanjem lične vrednosti.

Osobe lišavane ljubavi sklone su da budu nesigurne, posesivne, anksiozne i depresivne kada sumanjuju u nečiju ljubav. Neke od njih skone su zavisnosti od pertnera i razvijanju simbiotskih veza u kojima gube svoj lični identitet i slobodu. Ako budu ostavljene sklone su da sebe obezvređuju i upadnu u depresiju.

Kako se osloboditi ovog balasta?

Prvo, mi motivišemo klijente sa ovom vrstom problema da preispitaju svoje disfunkcionalne stavove i uverenja o ljubavi kako bi rešili ove probleme. Kod većine klijenata ova vrsta uverenja može biti u potpunosti neverbalizovana i implicitna i kada klijenti nauče da ih verbalizuju i jasno formulišu biće u stanju da ih preispitaju i promene. Neka od tipičnih iracionalnih uverenja kojima klijenti stvaraju svoje anksioznosti su: Ne mogu da živim bez ljubavi, Moj život nema smisla ako me osoba XZ ne voli, To što sam ostavljen je dokaz da ne vredim, Ne mogu da podnesem život bez ljubavi i sl. Kada otkriju i promene svoja iracionalna uvrenja o ljubavi, soptvenoj vrednosti i smislu života, osobe redukuju ego anksioznost (anksioznost povodom lične vrednosti), uče da prihvatuju sebe i da smisao života se ne može svesti isključivo na ljubav i odnose sa drugima.

Dr Vladimir Mišić

psiholog i psihoterapeut

email: onlinepsihoterapija@gmail.com

skype: vaspsiholog

www.vaspsiholog.com