Ljubav predstavlja složenu emociju koju su opisivali mnogi pesnici i romanopisci u svojim umetničkim delima, i koja je iznova misterija za svakog čoveka koji ju je u životu mnogo puta doživeo. Od čega se ona zapravo sastoji? Neki psiholozi su pokušali da je objasne i razlože na tri komponente.  Do ovakvog nalaza došlo se iscrpnim istraživanjima i proračunima, te bi ovaj pokušaj svakako trebalo razmotriti.

Tri bazične komponente ljubavi

Intimnost, strast i obavezivanje predstavljaju tri komponente ljubavi. Komponenta intimnosti je po prirodi emotivna i uključuje osećanje topline, bliskosti i povezanosti u emotivnoj vezi. Znaci intimnosti uključuju želju da se usreći voljena osoba, osećanje zadovoljstva kada su partneri zajedno, uzajamno razumevanje, postojanje brige za voljenu osobu i visoko vrednovanje postojanja emotivne povezanosti u svom životu. Komponenta strasti je po prirodi motivaciona i uključuje visoku fizičku i seksualnu privlačnost. Komponenta obavezivanja je po prirodi kognitivna i uključuje kako kratkoročnu odluku o tome da jedan partner voli drugog tako i dugoročnu odluku da se ta ljubav održava.

Ove tri komponente se razlikuju po stabilnosti i svesnoj kontroli.  Na primer,  komponenta intimnosti i obavezivanja su obično jako stabilne u bliskim emotivnim vezama. Kada jednom razvijemo osećaj intimnosti prema nekome i postanemo mu posvećeni ove dve komponente imaju tendenciju da se još više učvršćuju tokom vremena. Komponenta strasti pak, ima tendenciju da vremenom bude manje stabilna. Što se tiče svesne kontrole ona je najviša kod komponente obavezivanja i delimično intimnosti, a veoma je niska kod komponente strasti.

Tipovi emotivnih veza

Na osnovu kombinacje triju ljubavnih komponenti moguće je izvesti osam različitih tipova emotivnih veza. Ako sve tri komponente izostanu onda i emotivna veza izostaje i to je uobičajena interakcija karakteristične za svakodnevnu komunikaciju. Ukoliko je samo uključena komponenta intimnosti onda je to drugarska veza. Ukoliko postoji samo komponenta strasti onda je je to slepa zaljubljenost, ,, ljubav na prvi pogled“ koja se doživljava kao ekstremna privlačnost i uzbuđenost bez nekog realnog osećanja intimnosti ili posvećenosti. Prazna emotivna veza je postojanje samo komponente obavezivanja. Smatra se da ovakva ljubav postoji kod partnera koji su na kraju dugotrajne romantične veze.  Romantična veza uključuje komponentu intimnosti i strasti zajedno te su partneri jako bliski i postoji snažna fizička privlačnost. Prijateljska veza uključuje komponete intimnosti i obavezivanja, ovakva veza je veoma stabilna, dugoročna i uključuje visoku bliskost, odluku da se partner voli i obavezu da se ostane u vezi. Partneri koji iskuse tzv. neobaveznu vezu a koja uključuje strastvenu i obavezujuću komponentu zapravo su posvećeni održavanju strasti i uzbuđenju bez ikakvog dubljeg osećanja bliskosti. Ovakve veze su obično nestabilne sa stalnim rizikom da će se raspasti. Konačno, celovita ljubav uključuje sve tri komponente i to je ona ljubav kojoj mnogi teže kada su u romantičnoj vezi, neki bi to nazvali savršenom, potpunom ljubavlju.

Sanja Marjanović

dipl. psiholog