Kocka je jedan vid zabave, rizik koji ona donosi diže nivo adrenalina i stvara specifično  uzbuđenje u nama. Kockanje radi zabave i igre nije isto što i kockanje koje prerasta u adikciju odnosno zavisnost. Tada kockanje predstavlja veliki problem kako za zavisnika tako i za ljude u njegovoj najbližoj okolini.

Šta je patološko kockanje?

Patološko kockanje karakteriše uporno nastavljanje sa kockom bez obzira na gubitak, osiromašenje i ozbiljne socijalne i zakonske probleme kao i poremećen porodični i lični život. Smatra se da je patološko kockanje poremećaj u kontroli impulsa.  To znači da se osoba ponaša po određenom impulsu (u ovom slučaju impulsu za kockanjem) kojem ne može da se odupre.

Koji su znaci patološkog kockanja?

Ukoliko postoji pet (ili više) neadaptivnih ponašanja koje ćemo navesti to znači da osoba ima problema sa patološkim kockanjem:

•  Preokupiranost kockanjem (npr. preokupiranost i stalno rezimiranje prošlih kockarskih iskustava, planiranje sledećeg kockarskog podviga ili razmišljanje kako nabaviti novac za sledeće kockanje)

•  Potreba za kockanjem sa sve većom sumom novca kako bi se dostiglo veće uzbuđenje

Ponavaljanje neuspešnih pokušaja da se kontroliše, smanji ili prestane sa kockanjem

•  Nemir i frustriranost u slučaju smanjenja ili prestanka sa kockanjem

•  Kockanje kao način da se pobegne od problema ili neprijatnih osećanja (npr.  osećanja bespomoćnosti, krivice, anksioznosti, depresivnosti)

•   Kontinuirano gubljenje novca i vraćenje kockanju sutradan da bi se izgubljeno nadoknadilo (,, gonjenje “ svog gubitka)

•   Laganje članova porodice kako bi se sakrila zavisnost od kockanja

•   Vršenje krivičnih dela falsifikovanja, prevare, krađa ili finansijskih pronevera

•   Ugrožavanje ili gubljenje značajnih socijalnih i emotivih veza, poslova, mogućnsti u karijeri ili obrazovanju zbog kockanja

•   Pozajmljivanje novca od drugih kako bi se prevazišla bezizlazna finansijska situacija uzrokovana kockanjem

Da li postoje uzroci patološkog kockanja?

Postoji nekoliko činioca za koje se pretpostavlja da mogu imati veze sa nastankom patološkog kockanja. Ne možemo reći da su to uzroci ali ukoliko oni postoje veća je verovatnoća da će se patološko kockanje javiti. Jedan od takvih činioca je sklonost osobe ka različim vrstama rizičnog ponašanja.  Ovakve osobe mogu imati i visoku učestalost suicidalnih pokušaja. Dalje, patološko kockanje je usko povezano sa pojavom i trajanjem depresivnosti,  kao i zloupotrebom alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Takođe, kao činioci navode se i nepravila i nedovoljna roditeljska disciplina, grubost i negacija vrednosti rada.

Kako se izboriti sa patološkim kockanjem?

Kao najuspešnija u teretmanu patološkog kockanja pokazala se kognitivno bihejvioralna terapija. U ovoj terapiji prvi cilj je otkrivanje i promena iracionalnih uverenja koja su povezana sa neumerenim kockanjem i njegovim upornim održavanjem. Na primer,  verovanja u tzv. ,, veliku pobedu“, verovanje u mogućnost nerealistično velike sreće, sujeverje.  Takođe, radi se i na opovrgavanju tzv. ,, iluzije o kontroli“ koja je suštinska kognitivna zabluda koja se javlja kod patološkog kockanja. Postojanje svesti o posedovanju moći da se predvide šanse za dobitak je konstantna kod osoba koje imaju problema sa patološkim kockanjem. Na kraju, psiholog ukazuje na efekte kockanja, prati ih i pokušava da minimizuje ove efekte na porodicu, posao i finansije klijenta.

Sanja Marjanović

dipl. psiholog