Relaksacija predstavlja stanje psihofizičke opuštenosti u kojem se osoba oseća smireno i prijatno. Stanje relaksiranosti potpuno je suprotno stanju psihofizičke napetosti koja je posledica hroničnih i kumulativnih (nagomilanih) stresova (na poslu, školi, usled različitih konfliktnih situacija, suzbijanja izražavanja emocija itd), hroničnog strahovanja (usled hroničnih napada panike, preterane brige, generalizovane anksioznosti, socijalne anksioznosti itd) i hronične ljutnje. Dakle, stres, strahovi i bes su emocionalna stanja koja se nepovoljno odražavaju ne samo na naša mentalna stanja već i na naše telo, što povratno loše utiče na naša mentalna stanja stvarajući tako začarani krug. Dugotrajni stresovi mogu dovesti do javljanja hroničnih mišićnih tenzija koje za posledicu mogu imati broje somatske teškoće, kao što su na primer: tenzione glavobolje, povišen krvni pritisak, bolovi u vratu i leđima, problemi sa varenjem, otežano disanje itd. Tehnike relaksacije služe upravo otklanjanju ovih negativnih posledica stresa kako na telesnom tako i na mentalnom planu. Postoje razne tehnike relaksacije koje se mogu uspešno primeniti u otklanjanju ovih neprijatnih simptoma.

Tehnike relaksacije sastavni su deo svakog stres menadžment programa (programa upravljanja stresom). Upotreba ovih vežbi naročito se praktikuje kod tretiranja različitih vrsta strahova kao i u okviru programa za rešavanje problema sa spavanjem. Cilj ovih vežbi jeste da klijent nauči da se relaksira i da naučene metode kasnije primenjuje samostalno u svom domu svakodnevno ili kada se za to ukaže potreba. Ova vrsta programa može se sprovoditi grupno (u grupama do 10 učesnika) ili individualno (rad sa jednim klijentom). Prednost grupnog tretmana su manja cena treninga po osobi a prednost individualnog tretmana jeste individualizovani pristup klijentu (pristup koji je usklađen specifičnim potrebama, karakteristikama i preferencijama svakog pojedinačnog klijenta).

U savetovalištu Ekvilibrijum svim zainteresovanim klijentima (kako pojedincima tako i grupama) nudimo jedan struktuirani program relaksacije koji se sastoji iz sledećih elemenata:

Definisanje i pravljenje popisa svih situacija u kojima klijent doživlja stres, strahove, bes ili druge negativne emocije. Zatim sledi analiza navedenih situacija, analiza načina na koji klijent razmišlja u tim situacijama, načina na koji se oseća u tim situacijama i koje strategije za prevladavanje stresa koristi.

Učenje novih strategija prevladavanja stresa – klijent uči kako da zameni svoje disfunkcionalne obrazce mišljenja i ponašanja konstruktivnim i samopomažućim strategijama za prevladavanje stresa.

Vežbe telesne svesnosti – pomoću ovih vežbi klijent uči da bude u boljem kontaktu sa svojim telom i telesnim senzacijama, klijent uči da postane više svestan načina na koje njegovo telo reaguje na stres kako bi kasnije mogao da pronađe efikasnije i brže načine da relaksira određene delove tela koji su pod najvećim nepovoljnim uticajem stresa.

Ovladavanje veštinama disanja – klijent uči različite tehnike disanja putem kojih može uticati na rad autonomnog nervnog sistema, smanjenje srčanog pulsa i krvnog pritiska, kao i rasterećenja nagomilanih i u telu zakočenih negativnih emocija.

Progresivna mišićna relaksacija – učenje veština kako da za veoma kratko vreme, čisto manuelnim i jednostavnim mišićnim vežbama klijent opusti gotovo čitavu skeletnu muskulaturu, što zajedno sa tehnikama disanja dovodi do stanja intenzivne relaksacije.

Vođena fantazija – su vežbe vizualizacije koje klijentu pomažu da putem zamišljanja i vizualizovanja prijatnih situacija zajedno sa tehnikama disanja produbi stanje relaksiranosti i na mentalnom nivou.

Auditivni metodi za proizvođenje stanja lagane i dublje relaksacije – klijent putem slušalica sluša specijalne audio signale koji svojim frekvencijama dovode do pojačavanja određenih moždanih talasa (alfa i teta talasa) koji su u vezi sa stanjima lagane i dublje relaksiranosti.

Grupni program treninga relaksacije je intenzivan i sastoji se od ukupno 10 seansi koje se obavljaju u periodu od dve nedelje, grupa polaznika mora imati namanje 5 a najviše 10 učesnika. Za veće grupe potrebno je napraviti poseban dogovor radi obezbeđivanja većeg prostora i većeg broja trenera. Za individualni rad (rad sa jednim klijentom) broj seansi i tempo rada oodređuje se u skladu sa potrebama i željama klijenta.

Ako ste zainteresovani za ovu vrstu treninga ili neke dodatne informacije možete kontaktirati naše savetovalište.

Vladimir Mišić dipl. psiholog