Radix je jedan od metoda telesne psihoterapije čiji je osnivač Čarls Keli. Čarls Keli je bio jedan od Rajhovih učenika i sledbenika i njegov rad se može smatrati direktnim nastavkom rada koji je započeo Vilhelm Rajh, osnivač telesne psihoterapije. Razlike između Kelijevog i Rajhovog izvornog pristupa terapiji su uglavnom teorijske. Rajh je bio psihoanalitički nastrojen i metod telesne psihoterapije koji je razvio za njega je predstavljao proširenje psihoanalize na telo, odnosno uključivanje tela u psihoterapijski proces. S druge strane Keli je bio pod snažnim uticajem humanističke psihologije i Maslovljevim učenjem koje je bilo veoma popularno 60 i 70-ih godina u SAD. Keli je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju psihoterapijskih tehnika i u tom smislu ostao najbliži principima rada koje praktikovao Rajh.

Na osnovu svog dugogodišnjeg rada sa klijentima Keli je razvio sopstvenu karakterološku tipologiju koja je slična Rajhovoj ali koja se ne bazira toliko na psihoanalitičkim konceptima, već je naglasak na opisu telesnih i energetskih aspekata. Keli je u svom učenju govorio o tri karakterne strukture:

Tvrda struktura: to su osobe koje karakteriše gomilanje energetskog naboja na periferiji tela, telesne blokade koncentrisane su u skeletnim mišićima (što se ogleda u hroničnim mišićnim tenzijama), ove osobe blokiraju izdisaj (izdišu plitko, zadržavaju dah, grudni koš im je naduvan i slabo pokretljiv a dijafragma pod tenzijom), imaju slab kontakt sa svojim dubokim osećanjima, osnovno osećanje koje ove osobe blokiraju je bes a glavni mehanizam odbrane je projekcija (pripisivanje sopstvenih nepoželjnih osećanja i osobina drugima). Ova karakterna struktura bi odgovarala onome što danas nazivamo ekstravertni tip.

Meka struktura: kod ovih osoba životna energija je fokusirana u centru, telesne blokade su koncentrisane u unutrašnjosti organizma i na mentalnom nivou, ove osobe blokiraju udah (udišu plitko i na taj način ograničavaju ulazni nivo energije, grudi su im spuštene i slabo pokretne, dijafragma mekana, ove osobe uglavnom dišu donjim delom grudi), mišići su im mlitavi, imaju slab kontakt sa sredinom, slabo izražavaju osećanja (pre svega bes), glavno osećanje koje blokiraju je strah. Ova karakterna struktura bi odgovarala onome što danas nazivamo introvertni tip.

Fleksibilna struktura je zapravo osoba koja se oslobodila svojih telesno-psiholoških blokada, koja raspolaže najvećim delom svoje životne energije, osoba čija energija slobodno pulsira izmežu srži i periferije organizma. To je osoba koja ne stvara jaka telesne i energetske blokade, ima dobar kontakt sa sopstvenim osećanjima i drugim ljudima, u stanju je da fleksibilno i spontano izražava svoja duboka osećanja i uspostavlja autentične odnose sa drugima i živi po principu samoregulacije.

Gore opisane karakterne strukture ne treba shvatiti kao nezavisne kategorije. Svako od nas predstavlja mešavinu opisanih struktura, primeri ″čistih“ struktura se retko sreću u kliničkoj praksi. Keli je svoju karakterološku klasifikaciju razvijao i na bazi toga koja osećanja osobe bazično potiskuju. U tom smislu Keli je govorio o besstrahbol blokerima, odnosno osobama koje dominantno blokiraju neko od ova tri bazična osećanja. Tvrda struktura bi odgovarala bes blokerima, dok bi meka se mogla dovesti u vezu sa strah i bol blokerima. I ovde treba naglasiti da ne postoje osobe koje blokiraju samo jednu vrstu osećanja, svako od nas blokira svako od navedenih bazičnih osećanja s tim što je jedno od ova tri osećanja dominantno potisnuto u odnosu na druga dva.

U radu sa klijentima u telesnoj psihoterapiji, psihoterapeut posmatra klijentove disajne obrazce, telesne blokade, mišićne trenzije, kontakt očima i druge znakove telesne ekspresije. Na taj način terapeut prikuplja informacije o tome koja osećanja klijent nastoji da suzbije, koje su dominantne telesne blokade uključene u taj proces itd. U zavisnosti od tipa karakterne strukture psihoterapeut planira različite strategije rada sa različitim klijentima.

Ako ste zainteresovani da saznate nešto više od Radix metodu, možete posetiti njihov website na adresi www.radix.org

Vladimir Mišić dipl. psiholog