Konflikt između svesnog i nesvesnog

Konflikt između svesnog i nesvesnog

U ovom kratkom videu govorim o svesnim i nesvesnim procesima. Šta odlikuje svesne a šta nesvesne procese. Konflikt između svesnih i nesvesnih procesa je u osnovi svakog psihološkog problema. Kako da prevaziđemo taj konflikt? O tome govorim u ovo kratkom videu. Dr...