Dr Vladimir Mišić je diplomirani psiholog, psihoterapeut, doktor psiholoških nauka, praktičar RE&CBT (Rational Emotive & Cognitive Behavioral Therapy). Vladimir je osnivač sajta Vaš Psiholog, roditelj, suprug i još mnogo toga. Vladimir više ne radi sa klijentima iz naše zemlje i regiona jer je zaposlen u inostranstvu kao klinički psiholog. Od 2015 godine Vladimir svoj doprinos na ovom sajtu daje kroz edukativne tekstove i video klipove.

Psihološko savetovalište „Ekvilibrijum“

Tetovska 37 na Dušanovcu

Dr Sanja Marjanović, diplomirani psiholog, psihološki savetnik sa edukacijom iz REKBT i Geštalt psihoterapije, doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu iz oblasti kliničke psihologije. Stručnu praksu i usavršavanje obavila je u Institutu za mentalno zdravlje u Palmatićevoj, gde se bavila psihodijagnostikom i učestvovala u istraživačkim projektima.   U saradnji sa kolegama sa Instituta objavila je nekoliko radova u inostranim časopisima.  Specijalizovana za rad na prevazilaženju anksioznih poremećaja (panični poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, fobije, generalizovani anksiozni poremećaj) kao i na prevladavanju depresije.  U svom višegodišnjem radu koristi prevashodno metode iz kognitivno-bihejvioralnog pristupa u psihoterapiji, koje su odličnim rezultatima potvrdile svoju efikasnost u praksi. Bavi se rešavanjem problema sa niskim samopouzdanjem i nedostatkom asertivne komunikacije, tremom i stidom. Bavi se i psihološkim problemima vezanim za uspostavaljanje emocionalne veze, komunikacije u vezi, kao i emocionalnim problemima nastalim nakon raskida ili razvoda s partnerom.

Telefon za zakazivanje termina u Savetovalištu: 064 6493 417

E-mail za zakazivanje online savetovanja: vaspsihologsanjamarjanovic@gmail.com

Mr Anđela Zlatković, dipl. defektolog – specijalni pedagog. Specijalizovana za rad sa decom i adolescentima. Bavi se poremećajima ponašanja, dečijom anksioznošću i depresivnošću, emocionalnim i vršnjačkim problemima, problemima sa samopouzdanjem, tremom, učenjem i koncentracijom, posledicama razvoda roditelja, kontrolom besa, poboljšanjem socijalnih i komunikacionih veština. Ima iskustva u radu sa decom kod koje postoje poremećaji pažnje sa ili bez hiperaktivnosti, disleksija, disgrafija. Svoj rad u najvećoj meri bazira na metodama i tehnikama kognitivno-bihejvioralnog pristupa. Stručnu praksu i iskustvo stekla je u radu sa učenicima osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta u obrazovnim ustanovama.

Telefon za zakazivanje termina u Savetovalištu: 064 64 93417

E-mail za zakazivanje online savetovanja: onlinepsihoterapija@gmail.com