O nama

VAŠ PSIHOLOG je stručni, specijalizovani i interaktivni website za psihološko savetovanje i pružanje psihološke pomoći. Vaš psiholog se bavi psihološkim aspektima ljubavi, ljubavnim i emocionalnim problemima koji vas mogu sprečavati u ostvarivanju zrelih partnerskih odnosa, kvalitetne komunikacije i emocionalne razmene sa sadašnjim ili potencijalnim partnerom i/ili značajnim osobama iz vaše okoline.

Website VAŠ PSIHOLOG kreiraju i uređuju diplomirani psiholog i REKBT savetnik Dr Vladimir Mišić i diplomirani psiholog i REKBT savetnik Mr Sanja Marjanović.

Osnovna ideja autora iz koje je nastao projekat VAŠ PSIHOLOG bila je kreiranje jednog stručnog, savremenog i interaktivnog website-a koji će pružiti brojne psihološke sadržaje i korisne informacije svim zainteresovanim posetiocima na teme ljubavi, ljubavnih i emocionanih problema koji su danas veoma rasprostanjeni među ljudima. Potreba za kreiranjem jednog ovakvog website-a proistekla je iz velike zainteresovanosti ljudi sa kojima se srećemo u našoj svakodnevnoj psihološkoj praksi i privatnom životu.

Osnovni ciljevi koje težimo da ostvarimo na ovom projektu su:

  • Popularizacija i približavanje psihologije kao nauke i prakse svima onima koji su zainteresovani za razvijanje emocionalne pismenosti i unapređenje sopstvenog psihološkog funkcionisanja, lični rast i razvoj, psihološko savetovanje i psihoterapiju, samopomoć, unapređenje i ostvarivanje kvalitetnih partnerskih veza i međuljudskih odnosa kao i kvaliteta života uopšte.
  • Afirmisanje ljubavi kao važnog aspekta ljudske prirode i međuljudskih odnosa i njenog fundamentalnog značaja u ostvarenju kvalitetnog života i psihološkog blagostanja.
  • Afirmisanje i razvijanje težnje ljudi ka razumevanju sebe i sopstvenog emocionalnog funkcionisanja kao puta ka samoostvarenju i ostvarenju ljubavi, tolerancije, razumevanja i mentalnog zdravlja.
  • Otklanjenje brojnih predrasuda, neznanja i pogrešnih informacija u vezi psihološke nauke i prakse, psihoterapije i savetovanja.
  • Učenje ljudi praktičnim psihološkim znanjima i veštinama koje mogu primeniti u svakodnevnom životu i odnosima sa drugim ljudima, kako bi umanjili, otklonili i prevazišli različite vrste emocionalnih problema koji ih ometanju u ostvarenju odabranih životnih ciljeva.
  • Pružanje psiholoških usluga savetovanja i edukacije.