Psihološke teme,slide

Smisao i svrha

Samo mali deo populacije pati od ozbiljnih (kliničkih) oblika depresije koji zahtevaju tretman stručnjaka (psihijatara i psihologa), dok veliki broj ljudi iz opšte populacije (tzv.“normalnih“) pati od blažih (subkliničkih) i različitih oblika depresivnosti i strahova. Jedan od osnovnih uzroka (a ujedno i posledica) depresivnosti, apatije, odsustva zadovoljstva, interesovanja, motivacije, rutinskog i šablonskog način života, osećanja […]

Psihološke teme

KBT i REBT

Kognitivno-bihejvioralna terapija (skraćeno CBT, eng. Cognitive Behavioral Therapy) je oblik psihoterapije koji naglašava važnost uloge mišljenja (kognicije) u onome šta osećamo i kako se ponašamo. Naša osećanja i ponašanja su pod direktnim uticajem našeg mišljenja. Ukoliko doživljavamo osećanja koja ne želimo ili se ponašamo na način koji ne želimo, možemo identifikovati razmišljanja koja uzrokuju naša osećanja […]

Psihološke teme

Psihoterapija i savetovanje

Za razliku od različitih vrsta laičke pomoći (kao što su pomoć prijatelja, rođaka, komšija, sveštenika, učitelja itd) psihoterapija i psihološko savetovanje predstavljaju vid formalne, stručne psihološke pomoći. Psihoterapeuti su obučeni stručnjaci (mogu biti i psiholozi i psihijatri) koji su završili odgovorajuće edukacije za neku vrstu psihoterapije. Dakle, za razliku od laika, psihoterapeut je osoba stručnjak, […]

Psihološke teme

Individualne razlike

Ako uzmemo bilo koju fizičku, fiziološku, anatomsku, psihološku ili neku drugu karakteristiku ljudi, izmerimo je kod većeg broja pojedinaca (individua) ustanovićemo postojanje individualnih razlika među ljudima u pogledu date izmerene karakteristike. Većina tih karakteristika rasprostire se u populaciji u vidu normalne raspodele (tzv. Gausove krive). Uprošćeno rečeno, to znači da najveći broj ljudi ima srednje […]

Psihološke teme

Emocionalni i praktični problemi

Kada govorimo o problemima zbog kojih klijenti dolaze na psihoterapiju i savetovanje, potrebno je prvo definisati razliku između emocionalnih i praktičnih problema. Šta su emocionalni problemi? Emocionalni problemi su vrsta problema zbog kojih se klijenti najčešće obraćaju za pomoć psihologu. Kada ljudi imaju neki emocionalni problem oni pate zbog intenzivnih, neprijatnih i disfunkcionalnih osećanja (kao […]

Psihološke teme

Emocije i telo

Pored toga što emocije predstavljaju subjektivni doživljaj i subjektivnu reakciju na spoljašnje ili unutrašnje okolnosti, emocije se sastoje i od telesnih reakcija. Bez tela, odnosno bez telesnih promena ne bi ni bilo emocija. Zamislite šta bi bio strah bez svih onih telesnih senzacija koje se jave kada se uplašimo. Sve te telesne promene koje se javljaju […]

Psihološke teme

Abdominalno disanje

Postoje različiti obrasci disanja u zavisnosti od stanja našeg organizma, stepena aktivnosti koju vršimo u datom momentu i emocionalnog stanja u kojem se trenutno nalazimo. Kada trčimo ili radimo neki fizički zahtevan posao, naše disanje se ubrzava i produbljuje a kada sedimo (mirujemo) naše disanje je pliće i sporije. To je sasvim jasno, kada nešto […]

Strana 6 od 6« Prva...23456