Psihološke teme

Predrasude koje ljudi imaju o telesnoj psihoterapiji

Predavanja o telesnoj psihoterapiji često izazivaju kontraverze i podeljena mišljenja u našoj javnosti. S jedne strane su oni koji su fascinirani ovim pristupom i prepoznaju u njemu veoma moćan i dubinski metod psihološke transformacije i psihološkog razvoja, dok su sa druge strane oni koji se zgražavaju i plaše svake pomisli vezane za telesnu psihoterapiju. Ovakva vrsta […]

Psihološke teme

Telesna psihoterapija

Šta je to telesna psihoterapija? Nekima će sam naziv zvučati paradoksalno, kako psihoterapija može biti telesna? Kakve veze imaju psiha i telo? U našoj zemlji koristimo izraz telesna psihoterapija što predstavlja prevod engleskog termina koji se koristi u Evropi za ovu vrstu psihoterapija – Bodypsychotherapy (u SAD-u se koristi naziv Somatic psychology). Telesna psihoterapija (u daljem tekstu […]

Psihološke teme

Zašto „pozitivno mišljenje“ često ne pomaže u rešavanju emocionalnih problema?

Često ste imali priliku da čujete razne savete tipa: mislite pozitivno i tako ćete se osećati. Drugim rečima, ako mislite pozitivno dobro će te se osećati što implicira da ne morate ništa da uradite, ništa da promenite kod sebe, da ne morate da ulažete nikakve napore i izlažete sebe nepotrebnoj frustraciji dok se suočavate i […]

Psihološke teme

Psihologija kao nauka i profesija

Psihologija je nezavisna naučna disciplina koja se bavi proučavanjem psihičkog života ljudi i životinja. Psihologija se bavi izučavanjem psihičkih procesa (kao što su: mišljenje, pamćenje, učenje, emocije, motivacija itd) kao i izučavanjem psihičkih osobina (kao što su: navike, sposobnosti, crte ličnosti, potrebe, interesovanja, stavovi itd). Za psihologiju se ne može reće da je ona u […]

Psihološke teme

Tipični otpori i predrasude zbog kojih neki ljudi u Srbiji strahuju ili oklevaju da se obrate za psihološku pomoć

U vremenu u kojem živimo veliki broj ljudi u našoj zemlji pati od brojnih emocionalnih problema, neki su spremni to da priznaju a neki ne. Ti problemi kreću se u širokom rasponu, od svakodnevnih problema življenja, porodičnih problema, usamljenosti, nedostatka osećaja smisla i životne ispunjenosti, problema u partnerskim odnosima (ljubomora, posesivnost, prevare, svađe, strahovi od […]

Psihološke teme

Psihološka samopomoć

Sigurno ste primetili da u svetu (naročito u zapadnim zemljama) ali i u našoj zemlji, postoji ogroman, gotovo beskonačan broj knjiga i audio-video programa koji se bave psihološkom samopomoći (engleski izraz – selfhelp). Te knjige i programi su namenjeni širokom krugu čitalaca. Tu spadaju razne knjige iz tzv. „popularne psihologije“, različiti audio-video kursevi u kojima […]

Psihološke teme

Razlike između muškaraca i žena

Utvrđivanje razlika između muškaraca i žena je oduvek bila veoma popularna tema kojom su se bavili mnogi naučnici, filozofi, umetnici, laici a i razni kvazistručnjaci. Ono što se sa sigurnošću može reći je da su te rasprave veoma nabijene predrasudama, neznanjem, vrednosnim orijentacijama i projekcijama samih autora. Ono što mnogi zanemaruju u ovakvim diskusijama jeste […]

Psihološke teme

Psihološko savetovanje

Šta je to psihološko savetovanje? Psihološko savetovanje se ne bazira na davanju saveta niti primeni nekih magičnih recepata za instant rešavanje problema, dostizanje sreće i psihološkog blagostanja. Naprotiv, psihološko savetovanje se bazira na primeni psiholoških metoda i tehnika baziranih na naučnim saznanjima psihologije kao nauke i prakse.Tokom savetovanja, psiholog koristi svoja znanja kao i odnos sa klijentom […]

imagedowndown,Psihološke teme

Upotreba i zloupotreba lekova

Kada govorimo o lekovima u ovom tekstu isključivo mislimo na jednu specifičnu grupu lekova tzv. psihofarmake (lekove koji utiču na psihičko funkcionisanje, psihičke simptome, psihička stanja i funkcije). U ovu grupu lekova spadaju anksiolitici (popularno sedativi), antidepresivi, psihostabilizatori, neuroleptici itd. Neke vrste sedativa (poput bromazepama, bensendina itd) mogu prepisivati lekari opšte prakse ili lekari nekih […]

Strana 5 od 6« Prva...23456