Psihološke teme

Koliko dugo traje psihoterapijski tretman

To je jedno od najčešćih pitanja koje postavljaju klijenti i osobe zainteresovane za psihoterapiju. Ja klijentima uvek odgovaram na isti način. Dužina tretmana isključivo zavisi od Vas (klijenata) jer ja sa svakim klijentom nastojim da radim maksimalno profesionalno, požrtvovano i najbolje što znam. Postoji nekoliko faktora koji utiču na trajanje i uspeh tretmana. Faktori koji […]

neverbalna komunikacija
Psihološke teme

Neverbalna komunikacija

Da bi ste otkrili kako se neko oseća, šta namerava ili zašto se ponaša na određeni način u konkretnoj situaciji, nije neophodno da budete psiholog, stručnjak ili ekspert za ljudsko ponašanje. Vama je priroda već dala taj dar, ali ste vi odavno prestali da ga korstite onakako kako bi ste mogli. Taj dar postoji i […]

racionalna i iracionalna uverenja
Psihološke teme

Racionalna i iracionalna uverenja

Prema shvatanju REBT (Racionalno emocionalno bihejvioralne terapije) teorije ljudska bića su biološki preodređena da razmišljaju racionalno ali i iracionalno. U većini životnih situacija mi razmišljamo racionalno, što znači da su naša razmišljanja i procene okolnosti samopomažuće (pomažu nam da ostvarimo željene ciljeve), realistična i logična. U protivnom ne bi smo ni opstali kao vrsta. Međutim […]

Psihološke teme

Otpori u psihoterapiji

Otpor je klijentovo ponašanje koje psihoterapeut označava kao antiterapeutsko. Šta to zapravo znači? Skoro svaki klijent koji dolazi na psihoterapiju jer je motivisan i želi da reši svoje probleme. Ali kod nekih klijenata pored autentične motivacije za rešavanje problema istvoremno mogu postojati i otpori, odnosno motivacija da se opiru terapeutovim intervencijama, interpretacijama i ličnoj promeni. […]

Psihološke teme

Ciljevi psihološke pomoći

Većina ljudi je čula za psihologe, ali samo mali broj ljudi zaista zna čime se psiholozi bave u praksi. To nije slučaj samo kod ljudi iz tzv opšte populacije već je to često slučaj i kod ljudi iz srodnih (humanističkih) profesija koji često sarađuju sa psiholozima (lekari, psihijatri, pedagozi, nastavnici itd.).  U našoj zemlji ljudi […]

Psihološke teme

Mišićni oklop – kako uz pomoć tela potiskujemo emocije

Tvorac termina mišićni oklop je Vilhelm Rajh, osnivač telesne psihoterapije. Rajh je počeo da stvara svoj novi okvir znanja još dok je radio kao psihoanalitičar dvadesetih godina. Njegov rad se udaljio od Frojdovog kako teorijski tako i u smislu praktičnih tehnika koje je koristio u svom radu. Umesto fokusa na sadržaj, značenje i istoriju sadržaja […]

Psihološke teme

Samoispunjujuće proročanstvo

Samoispunjujuće proročanstvo je psihološki fenomen koji stoji u osnovi mnogih emocionalnih problema i problema u odnosima sa drugima. Samoispunjujuće proročanstvo je “proročanstvo“ koje se ispunjava zahvaljujući našim početnim predviđanjima i očekivanjima koja čine da mislimo, osećamo i ponašamo se na način na koji smo unapred “predvideli“. U samoispunjujućem proročanstvu mi u stvari ništa ne predviđamo već […]

Psihološke teme

Psihološki razvoj, granice i identitet

Nekada se verovalo da ličnost izrasta takoreći sama iz sebe, kao što se pile izleže iz jajeta ili biljka niče iz semena posejanog u zemlji. Danas sa sigurnošću znamo da razvoj ličnosti nije tako jednostavan. Iako je ličnost i celokupan psihički život u velikoj meri uslovljen genetskim i drugim biološkim činiocima, pored genetskih faktora razvoj […]

Psihološke teme

Karakterne strukture u radix telesnoj psihoterapiji

Radix je jedan od metoda telesne psihoterapije čiji je osnivač Čarls Keli. Čarls Keli je bio jedan od Rajhovih učenika i sledbenika i njegov rad se može smatrati direktnim nastavkom rada koji je započeo Vilhelm Rajh, osnivač telesne psihoterapije. Razlike između Kelijevog i Rajhovog izvornog pristupa terapiji su uglavnom teorijske. Rajh je bio psihoanalitički nastrojen i […]

Psihološke teme

Mišljenje i osećanja

Mnogi misle da su mišljenje i osećanja dva sasvim različita i odvojena psihička procesa, koji isključuju jedan drugi ili su u suprotnosti. Takođe, dosta ljudi misli da ono što osećamo (emocije) nema nikakve veze sa našim misaonim procesima, već da su emocije direktna posledica uticaja iz spoljašnje sredine (dakle, posledica situacija u kojima se nalazimo). […]

Strana 4 od 6« Prva...23456