OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Emocionalni problemi

Aktivnim i kreativnim pristupom učinite život manje opasnim mestom

U duhu predstojećih praznika i završetka još jedne godine u našim životnim ciklusima, zatvaramo i ovogodišnji ciklus naših tekstova koji su bili posvećeni unapređenju vašeg mentalnog zdravlja i svakodnevnog funkcionisanja. Ono o čemu smo govorili posredno je bilo prožeto jednom pozitivnom idejom koju možemo zbirno nazvati aktivnim i kreativnim pristupom životu.  Današnji tekst posvećujemo ovoj […]

anksioznost, strah, panika, anksiozni poremecaj,panicni napadi
Emocionalni problemi

Razlika između osećanja straha i osećanja anksioznosti

Često ljudi osećanje anksioznosti mešaju sa osećanjem straha. Razlog za mešanje ovih dveju emocija je u tome što su reakcije organizma pri njihovom manifestovanju gotovo jednake. Mišićna tenzija, ubrzan rad srca, otežano disanje su neki od fizioloških reakcija koje osećamo kada se nađemo u opasnoj/stresnoj situaciji. Ove promene u ogranizmu predstavljaju urođenu  ili „bori se […]

prilazak devojci, privlacnost, trema, anksioznost, strah,stid
Ljubavni problemi

Šta te sprečava da joj priđeš?

U doba elektronskih medija i multimedijalne komunikacije, komuniciranje u realnom svetu kao da je na neki način „zakržljalo“. Posebno se to ogleda u muško-ženskim odnosima, i sve je više muškaraca i žena kojima uspostavljanje komunikacije sa suprotnim polom pretstavlja veliki problem. U današnjem tekstu ćemo se fokusirati na muškarce i time šta može biti uzrok […]

phobia, fear, sorrow and people concept - unhappy man thinking over airplane on runway background
Emocionalni problemi

Situacioni i spontani panični napad

Panični napadi se mogu svrstati u dve opšte kategorije–situacioni i neočekivini. Situacioni panični napadi mogu biti pokrenuti „specifičnim scenariom odn. kontekstom“ dok je za neočekivane panične napade karakterističan osećaj da se javljaju iznenada i da im se ne vidi jasan uzrok. Na primer, neko ko ima izražen starh od javnog izlaganja pred publikom imaće i […]