tretman panike
Emocionalni problemi

Tretman paničnog poremećaja

Panični poremećaj spada u grupu anksioznih poremećaja. Za razliku od ostalih anksioznih poremećaja panični poremećaj se karakteriše izraženim i uobičajenim nizom fizioloških simptoma kao što su ubrzano lupanje srca, skraćenje daha prilikom disanja, vrtoglavica, bol u grudima. Na psihološkom planu ovakvi fiziološki simptomi se tumače kao znaci mogućeg srčanog udara ili iznenadne smrti, gubljenja sposobnosti […]

strah od samoce
Ljubavni problemi

Strah od samoće

Osobe koje imaju problem da budu same obično ulaze „iz veze u vezu“, ostaju u postojećoj vezi koja nije odgovarajuća ili pristaju na bilo kakve vrste odnosa samo da bi bile sa nekim pa makar to i nije po nekim njihovim kriterijumima. Strah od samoće nas sprečava da racionalno odlučujemo, da sami biramo šta je […]

okp
Emocionalni problemi

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Neki ljudi imaju prirodnu tendenciju da budu uredniji, sređeniji i tačniji od drugih. Ove osobine mogu biti korisne u mnogim situacijama, u kući i na poslu. Kod opsesivno-kompulzivnog poremećaja se ove osobine dovode do ekstremnog nivoa koji postaje ometajući za normalno funkcionisanje. Osobe koje provode sate i sate čisteći, sređujući, proveravajući ili uređujući stvari u […]

depp_
Praktični saveti

Korak po korak dalje od depresije

Prvi korak u borbi protiv depresije je otkrivanje kako ona nastaje i kako se održava. Obično se depresija doživljava kao prepravljujuće osećanje nad kojim nemamo kontrolu. Depresija se održava posredstvom „začaranog kruga“ koji kreće od negativnih misli, nastavlja se u negativna osećanja, koja se zatim nastavljaju u disfunkcionalno ponašanje koje opet pokreće negativne misli. Kada […]

musko zenska komunikacija
Ljubavni problemi

Razlike u muškim i ženskim shvatanjima partnerske komunikacije

Iako nije poželjno uvek generalizovati razlike između muškaraca i žena, često se dešava da su upravo ove razlike razlog nerazumevanja između partnera u emotivnim vezama. Prikazaćemo sada muške i ženske načine shvatanja određenih aspekata komunikacije koji su uobičajeni uzrok stvaranja „razdora“ među partnerima. Shvatanje bliskosti. Žene obično imaju potrebu za razgovorom, kada razgovaraju sa nekim […]