spec.fobije
Emocionalni problemi

Vrste specifičnih fobija

Specifične fobije uključuju izražen strah i izbegavanje jednog određenog objekta ili situcije. Ne postoje spontani panični napadai i nema sekundarnog straha od paničnih napada, kao u agorafobiji. Nema straha od toga da ćete biti osramoćeni i osujećeni pred drugima u socijalnim situacijama kao što je slučaj sa socijalnom fobijom. Ipak, direktno izlaganje objektu ili situaciji […]

osecanja_cinjenice o
Emocionalni problemi

Nekoliko činjenica o osećanjima

Osećanja, za razliku od misli, uključuju reakciju celog organizma Ona su posredovana delom centralnog nervnog sistema koji se naziva limbički sistem kao i autnomnim, perifernim nervnim sistemom. Kada ste emocionalno uzbuđeni, vi emociju osećate ,,svuda“ i doživljavate telesne reakcije kao što su povišeno lupanje srca, promenu disajnog ritma, znojenje, ili čak podrhtavanje. Osećanja se najčešće […]

Young woman relaxing on a beautiful green meadow
Praktični saveti

Izborite se s napadom panike tako što ćete ga prihvatiti

Napad panike prate različiti somatski simptomi kao što si lupanje srca, otežano disanje, osećaj vrtoglavice koji navode osobu da pomisli da će dobiti srčani udar, gušenje, da će izgubiti kontrolu ili poludeti. Kada se dožive ovakvi simptomi obično kroz glavu prolaze misli: ,,Ja ne mogu ovo da podnesem!“, ,,Ovo mora odmah prestati inače ću poludeti!“, […]

Praktični saveti

Kako se izboriti sa nesanicom

Nesanica nastaje usled povećanog stanja budnosti čiji uzrok mogu biti svakodnevna briga, konzumiranje određenih supstanci koje podstiču budnost ili nedovoljna dnevna aktivnost. Odmor i spavanje je jedna od bazičnih potreba organizma bez koje nema optimalnog funkcionisanja. Nesanica čini da se preko dana osećate loše, prema tome teže trpite i svakodnevni stres s kojim se suočavate […]

samopuzdanje_2323
Emocionalni problemi

Osporavanjem negativnih bazičnih uverenja do većeg samopouzdanja

Negativna bazična uverenja su zaključci o nama samima do kojih smo došli u periodu detinjstva ili adolescencije,na osnovu negativnih iskustava koja smo imali. Na primer, dete koje je konstantno kažnjavano i kritikovano može doći do zaključka odnosno uverenja kao što su ,,Ja sam beskoristan“ ili ,,Ja sam loš“. Ove misli su ono što nazivamo negativnim […]

manipulacija, znaci
Praktični saveti

Kako prepoznati manipulaciju

Manipulacija je oblik ponašanja koji služi postizanju lične koristi u svakoj situaciji bez obzira koliko to drugome štetilo ili ne. Takvo ponašenje predstavlja perfidnu igru, gde ništa nije onako kako vam na prvi pogled izgleda. Prema tome, nekada je jako teško prepoznati emocionalne manipulatore jer su u stanju da vas suptilno nateraju da uradite ono […]

portrait of 30 years old woman biting her fingernails on cyan background. Horizontal shape, Copy space
Emocionalni problemi

Tipična razmišljanja povezana sa anksioznošću

Na izazivanje i održavanje anksioznosti najvećim delom utiče naš način razmišljanja. Postoji nekoliko kategorija tipičnih načina razmišljanja koja idu ,,ruku pod ruku“ sa negativnim osećanjem anksioznosti. Kada uplovi u neku od tih kategorija razmišljanja osoba biva potpuno u tome i nije ni svesna kako sama sebe opstruira. Zabrinutost ili briga Prva kategorija razmišljanja vezana je […]

Strana 1 od 212