osp.neg.baz.uverenja
Emocionalni problemi

Osporavanje negativnih bazičnih uverenja

U jednom od prošlih tekstova bilo je reči o tome šta su negativna bazična uverenja. Govorili smo da su to zaključci o nama samima do kojih smo došli u periodu detinjstva ili adolescencije, najverovatnije na osnovu negativnih iskustava koja smo imali. Na primer, dete koje je konstantno kažnjavano i kritikovano može doći do zaključka odnosno […]

emocionalna vezanost
Ljubavni problemi

Emocionalna vezanost

Svi ljudi se rađaju sa kapacitetom za emocionalno vezivanje. Prva vezivanja uključuju vezanost za majku, oca a kasnije i ostale članove uže porodice. Kvalitetna i sigurna vezanost za majku u prvim godinama života predstalja temelj kasnijeg osećanja sigurnosti i poverenja u druge. Nesigurno vezivanje, nekvalitetan odnos sa majkom i separacije od majke mogu kod deteta […]

parovi
Ljubavni problemi

Terapija parova

Terapija parova je psihološki tretman parova koji su u vezi ili braku. Osnovni cilj terapije parova je pomoć paru da ostvare i unaprede međusobni odnos u braku ili vezi. Međutim, prvo se možemo pitati šta podrazumeva dobar odnos? Dobar odnos je onaj u kome partneri postižu veći stepen zadovoljstva (kroz zadovoljavanje svojih želja) nego nezadovoljstva […]

izbegavanje emocija
Emocionalni problemi

Izbegavanje emocija

Ljudi koji izbegavaju emocije zapravo izbegavaju da dožive i izraze svoja osećanja a takođe mogu izbegavati da ih izazovu kod drugih. Emocije su za njih izvor pretnje, i mogućnost da ih dožive, pokažu, misle o njima, ili izazovu kod drugih čini da se osete ugroženim (ovde isključujemo psihopatiju i narcizam jer redukcija afekta u tim slučajevima […]

Iracionalna uverenja u vezi
Ljubavni problemi

Iracionalna uverenja koja vode u konflikte u braku ili vezi

Kognitivno bihejvioralni psihoterapijski pristupi su veoma uspešni ne samo u individualnom psihoterapijskom tretmanu već i u tretmanu partnera i bračnih parova. Na partnerskoj ili bračnoj terapiji terapeut nastoji da razume obe strane u konfliktu, uoči probleme u komunikaciji, inkompatibilnosti želja i ciljeva, identifikuje praktične i emocinalne probleme koji su doveli do problema u odnosu. Pospešivanje […]

komp.besa
Emocionalni problemi

Komponente besa

Emocija ili osećanje besa je složena kombinacija fizičkih senzacija, kognitivnih (misaonih) procesa i ponašanja. Fizičke senzacije koje su povezane sa besom se lako prepoznaju. To su: ubrzan rad srca, skraćeno disanje, sušenje usta, osećanje napetosti u stomaku, pojava crvenila i rast temperature tela.  Ovi fizički simptomi su veoma slični sa simptomima koji se javljaju prilikom […]

strah od gubitka kontrole
Emocionalni problemi

Strah od gubitka kontrole

Strah od gubitka kontrole je redovni pratilac i sastavni deo mnogih anksioznih poremećaja (pre svega: napada panike i opsesivno – komplusivnog poremećaja). U osnovi straha od gubtika kontrole je pogrešna, netačna procena osobe da će u nekom trenutku izgubiti kontrolu nad svojim ponašanjem i/ili emocijama što predstavlja uvod u ludilo, uvod u duševnu bolest. Osoba […]

komunikacija
Praktični saveti

Komunikacijska tehnika: Promena fokusa sa sadržaja na proces

Kada vaša komunikacija sa nekim postane napeta usled postojanja jakih emocija ili zbog konflikta potreba ili želja, pomerite fokus sa sadržaja odnosno teme vaše komunikacije na odnos između vas i vašeg sagovornika. Na primer, vi na asertivan način zatražite od svog partnera da više razgovara sa vama, a on vam odgovori:,, Ti misliš da te […]

Strana 1 od 3123