Novi tekstovi
 • Homoseksualni opsesivno-kompulzivni poremećaj (HOKP)

  Homoseksualni opsesivno-kompulzivni poremećaj (HOKP)

  U jednom od prošlih tekstova o mehanizmu delovanja opsesivno-kompulzivnog poremećaja (link ka tom tekstu: http://www.vaspsiholog.com/2014/02/mehanizam-funkcionisanja-opsesivno-kompulzivnog-poremecaja/) kao primer korišćene su opsesije koje po sadržaju pripadaju jednom tipu OKP-a sa seksualnim sadržajem koji se tiče sumnje u sopstvenu seksualnost. Naziv „homoseksualni opsesivno-kompulzivni poremećaj“ nije zvanični naziv ali ga tako nazivaju ljudi koji imaju ovaj problem. Lično mislim [...]

  Više...

 • Samokritičnost vs. Samoobezvređivanje

  Samokritičnost vs. Samoobezvređivanje

  U ovom tekstu razjasnićemo u čemu je razlika između zdrave i nezdrave forme samokritičnosti. Suštinska razlika između njih je u predmetu same kritike. U slučaju zdrave samkoritičnosti osoba kritički preispituje, evaluira i procenjuje sopstveno ponašanje, postupke i/ili ciljeve, dok u slučaju smoobezvređivanja (nezdrava forma samokritičnosti) osoba kritikuje sebe kao osobu. Samokritičnost je neophodna kako bi [...]

  Više...

 • Mehanizam funkcionisanja opsesivno-kompulzivnog poremećaja

  Mehanizam funkcionisanja opsesivno-kompulzivnog poremećaja

  U osnovi opsesivno-kompulzivnog poremećaja, kao i kod ostalih anksioznih poremećaja, postoji disfunkcionalni mehanizam koji ovaj poremećaj inicira i održava. Ključnu ulogu u ovom mehanizmu  imaju opsesivne misli koje doprinose stvaranju anksioznosti, kompulzivnih radnji i izbegavajućih ponašanja.  Opsesivne misli su automatske i njih je osoba trenutno svesna, ona ih analizira, na osnovu njih donosi zaključke i [...]

  Više...

 • Preterano razmišljanje unapred je štetna navika

  Preterano razmišljanje unapred je štetna navika

  Razmišljanje o budućim događajima može biti korisno, naročito kada nešto planiramo i određujemo buduće ciljeve. Ali ako često razmišljamo unapred to može postati jedna štetna navika. Naročito ako razmišljamo unapred o tome kako ćemo se osećati, šta sve negativno može da nam se dogodi i sl. Ta vrsta razmišljanja može lako postati navika i deo [...]

  Više...

 • Panični poremećaj–problem u nedostatku informacija

  Panični poremećaj–problem u nedostatku informacija

  Panični poremećaj nastaje kao posledica pogrešno protumačenog prvog paničnog napada. Stoga, u tretmanu paničnog poremećaja osobi treba pre svaga objasniti prirodu i mehanizam delovanja ovog problema. Inicijalni panični napad nastaje obično nakon jednog ili više značajnih stresnih događaja (npr. smrt bliske osobe, raskid, razvod, gubitak  posla i sl.).  Karakteristika prvog paničnog napada jeste iznenadno javljanje [...]

  Više...

 • Kako da se oslobodite bilo kojih neprijatnih misli u tri jednostavna koraka

  Kako da se oslobodite bilo kojih neprijatnih misli u tri jednostavna koraka

  Negativne misli karakteriše njihova upornost, trajanje i javljanje mimo subjektove volje. Ove misli ne samo da osobi kvare raspoloženje, već remete njenu koncentraciju, motivaciju i osećaj da osoba ima kontrolu nad sobom. Pored toga što su negativne, ove misli osobi deluju kao nekontrolabilne jer što se osoba više bori sa njima one su sve upornije. [...]

  Više...

 • Razlika između opsesivno-kompulzivnog poremećaja i opsesivno-kompulzivnog poremećaja ličnosti

  Razlika između opsesivno-kompulzivnog poremećaja i opsesivno-kompulzivnog poremećaja ličnosti

  U prethodnim tekstovima je prevashodno bilo reči o opsesivno-kompulzivnom poremećaju koji spada u anksiozne poremećaje. Priroda ovog poremećaja je takva da kod osobe postoje određene opsesivne misli povodom kojih dolazi do razvoja anksioznosti koju osoba pokušava da neutrališe određenim kompulzivnim radnjama (koje se manje ili više otvoreno manifestuju). Ovaj kao i svi drugi anksiozni poremećaji [...]

  Više...

 • Tolerisanje vs. trpljenje straha

  Tolerisanje vs. trpljenje straha

  Jedini način da osoba se osolobodi i prevaziđe neki strah (strah od visine, zatvorenog prostora, napada panike, strah od igle i sl.) je da se suoči sa njim i pusti ga da prođe. To je lako reći ali ne tako lako učiniti naročito ako je osoba dugo u strahu. Tačno je da nije lako ali [...]

  Više...

 • Zahvalnost

  Zahvalnost

  Nastojte da svaki vaš dan počne sa izražavanjem zahvalnosti onome što imate. Ljudi su često skloni da zanemaruju ili čak podcenjuju ono što imaju i istovremeno idealizuju ono što nemaju. Ako ste stalno fokusirani na ono što nemate nećete biti dobro raspoloženi ni srećni veći deo vremena. Zahvalnost prema onome što imate ne znači skromnost [...]

  Više...

 • Zavisni poremećaj ličnosti i ispoljavnje anksioznih poremećaja

  Zavisni poremećaj ličnosti i ispoljavnje anksioznih poremećaja

  Šta su poremećaji ličnosti? Poremećaji ličnosti se manifestuju kao relativno trajni i disfunkcionalni obrasci ponašanja, mišljenja i emocionalnog reagovanja u većini socijalnih situacija. Osobe kod kojih postoji poremećaj ličnosti obično imaju neadekvatnu interpretaciju svojih i ponašanja drugih ljudi, intenzitet i trajanje osećanja nisu u skladu sa situacijama, postoje disfunkcionalnosti u relacijama sa drugima, smanjena je [...]

  Više...

Strana 1 od 1712345...10...Poslednja »
 • Pretraga